KSK

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.

pps

%-tá pre školu

Partnerské e-shopy poskytnú škole percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.

Partneri vo vzdelávaní

PP
T-systems
Deutschmann
Swida

Klimatická zmena

KZ

Klimatická zmena je vážny a doteraz nevídaný problém. Prináša otepľovanie, extrémne prejavy počasia, ako napríklad vlny horúčav, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie suchá, silné a prudké búrky a pod.

čítať ďalej

2. kolo PS pre šk. rok 2021/2022

PS

 • PS dňa: 22. júna 2021
 • Odbor: 6317 M obchodná akadémia
 • Počet voľných miest: 1
čítať ďalej

Zmeníme planétu alebo seba?

Zmeníme planétu alebo seba?

Nezáleží na tom, kde žijeme. Či žijeme v meste alebo na dedine. Naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje príroda.

čítať ďalej

Učiteľ/ka informatiky a správca siete

IT

Obchodná akadémia , Komenského 3425/18, Trebišov informuje o voľnom  pracovnom mieste  od 01.09.2021 na pozíciu učiteľ  informatiky a správca siete.

čítať ďalej

ROZBEHNI SA!

RS

Biznis fórum je online workshop pre žiakov so záujmom o podnikanie.

čítať ďalej

Prehľad PS 2021

ps

v prílohe

čítať ďalej

Výsledky PS 2021

PS

v prílohe

čítať ďalej

Voľné pracovné miesta 2021

Ucitel

 • anglický jazyk
 • matematika
čítať ďalej

IT Akadémia partner

IT Akademia

Naša škola je partnerskou školou IT Akadémie v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

čítať ďalej

MATURITA 2021 aktualizácia

S

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium.

čítať ďalej

Pokyny pre organizáciu maturitných skúšok 2021

MATURITA

 • 13., 14. apríl 2021 - PFIČ
 • 30.apríl 2021 - PČOZ
 • 17.5. – 19.5. 2021 - ÚFIČ
čítať ďalej

Maturanti! Otvárame školu od 1. marca 2021

OPEN

Milí žiaci, vážení rodičia, zamestnanci, oznamujeme Vám, že od 1. marca 2021 začíname s prezenčným spôsobom výučby žiakov 4. ročníka. Vyučovanie začína ráno 7:50 hod. podľa platného rozvrhu.

čítať ďalej

PS 2021 - Kritériá

PS

v prílohe zverejňujeme kritériá na PS 2021.

čítať ďalej

Dištančné vzdelávanie pokračuje - 02/2021

covid

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia. Dôvodom je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch.

čítať ďalej

SOČ

Pokyny pre vypracovanie práce SOČ v prílohách.

čítať ďalej

Plán na návrat detí do škôl

MSSR

Vážení rodičia, milí žiaci, plán na návrat detí do škôl je zverejnený na stránke MŠVVaŠ SR:

čítať ďalej

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)

čítať ďalej

MŠVVaŠ SR

MS

 1. Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii
 2. Návrat do škôl 2021
čítať ďalej

Zmena termínu vianočných prázdnin

IMG

" 21.12.2020 - 8.1.2021 "

čítať ďalej

Oznam o prerušení vyučovania

covid

Na základe vyhlásenia ministra školstva stredné školy od zajtra t. j. 12. 10. 2020 na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov ústredného krízového štábu prechádzajú na dištančné vzdelávanie do odvolania.

čítať ďalej

Zvýšenie kvality vzdelávania v Obchodnej akadémii v Trebišove

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania v Obchodnej akadémii v Trebišove

Kód projektu: 312011AGT6
Operačný program: Ľudské zdroje - Spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu
Termín realizácie: 09/2020 – 08/2022

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

čítať ďalej

Covid-19 usmernenia pre SŠ

COVID 19

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021

čítať ďalej

Štipendiá v školskom roku 2020/2021

stipko

Kto získava nárok na štipendium?

čítať ďalej

Otvorenie šk. roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční
2. septembra 2020 o 9.00 hod.
v jednotlivých triedach.

čítať ďalej

Učiteľ matematiky - Voľné pracovné miesto

math

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Trebišove, Komenského 3425/18, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika s nástupom od 01.09.2020

čítať ďalej

ISIC/EURO26 - obnovenie preukazu 2020/2021

ISIC

Ako kompletne obnoviť platnosť preukazu ISIC/EURO26 ?

čítať ďalej

2. kolo PS 2020/2021 

PS

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka

čítať ďalej

Výsledky PS po 1. kole

PS

Výsledky prijímacieho konania po 1. termíne pre študijný odbor obchodná akadémia 6317 M

čítať ďalej

Voľné pracovné miesto - Informatik

INF

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Trebišove, Komenského 3425/18, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ľka odborných predmetov: informatika s nástupom od 1.9. 2020.

čítať ďalej

PS - Zverejnenie výsledkov

Výsledková listina

prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 6317 M obchodná akadémia.

čítať ďalej

Oznam pre zákonných zástupcov a uchádzačov o štúdium

aktualizované 7.5.2020 16:45 - online prihláška

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí Obchodnej akadémií Trebišov potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo o nenastúpení žiaka na štúdium. 

čítať ďalej

Vyhlásenie MŠ

MŠ

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

čítať ďalej

PS 2020 - Kritériá

PS

v prílohe zverejňujeme kritériá na PS 2020.

čítať ďalej

Maturity 2020

MS SR

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

čítať ďalej

Prijímacie skúšky 2020

PS

OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

čítať ďalej

aSc záznamy zo školení

ascaSc agenda (Edupage) poslali záznamy z predchádzajúcich školení.

čítať ďalej

aSc Edupage - tvorba učebných materiálov

asc

Výber z online nápovedy od aSc - tvorba učebných materiálov a príprava domácich úloh.

čítať ďalej

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

img

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

čítať ďalej

Prerušenie vyučovacieho procesu - Aktualizácia

virus

Oznamujeme, že prerušenie vyučovania pokračuje až do piatku 13. marca 2020. Vyučovanie bude pokračovať od pondelka 16.marca 2020. Žiadame žiakov, aby sa nezhromažďovali a nezdržiavali v obchodných centrách, necestovali, nezúčastňovali sa v týchto dňoch na verejných miestach. Najlepšie je ostať v domácom prostredí. Zodpovednosť za neplnoletých študentov preberajú rodičia.

Vedenie školy

čítať ďalej

Ekonomická a finančná olympiáda

Ekonomická a finančná olympiáda

Takmer 6500 študentov zo 201 stredných škôl z celého Slovenska sa zapojilo do tretieho ročníka Ekonomickej olympiády.

čítať ďalej

Inovation Camp

IC

Súťaž Innovation Camp predstavuje pre študentov aplikovanej ekonómie  intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti.

čítať ďalej

Prijímacie skúšky 2020 / 2021

PS

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v 1. kole 11. mája 2020 a 14. mája 2020.

čítať ďalej

Informácia o voľnom pracovnom mieste - Anglický jazyk

EN

Učiteľ anglického jazyka na 40,9% úväzku
(9 vyučovacích hodín týždenne)

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

čítať ďalej

Vianočná ikebana 2019

foto

Dvojice šikovných žiakov z každej triedy  sa zapojili do tradičnej súťaže o najkrajšiu vianočnú ikebanu Obchodnej akadémie.

čítať ďalej

Vianočné handmade trhy v múzeu

foto

Naša študentská firma Smell of Home sa zapojila do krásnej akcie organizovanej múzeom v Trebišove na 3. adventnú nedeľu.

čítať ďalej

Konzultant v JA Firme Smell of Home

K

V stredu 11. 12. 2019 mali žiaci  Aplikovanej ekonómie jedinečnú možnosť stretnúť sa s odborným konzultantom Ing. Lukášom Frankom, ktorý vedie Digitálnu agentúru na podporu udržateľného marketingu.

čítať ďalej

Exkurzia Volkswagen Bratislava a vianočná Viedeň 2019

VW

Sviatok sv. Mikuláša sa rozhodli žiaci OA prežiť trochu netradične, návštevou firmy Volkswagen Slovakia v Bratislave. Do Bratislavy dorazili v poobedňajších hodinách 5.12.2019 a navštívili najskôr jej historickú časť, v ktorej sa nachádzali vianočné trhy.

čítať ďalej

Olympiáda z nemeckého jazyka

DE

3. 12. 2019 si svoje sily zmerali v školskom kole olympiády naši najlepší nemčinári.

čítať ďalej

Exkurzia žiakov druhého ročníka vo výrobných podnikoch

EX

V rámci predmetu Podniková ekonomika sa žiaci druhého ročníka našej školy zúčastnili exkurzie vo výrobných podnikoch dňa 18. novembra 2019.

čítať ďalej

DOD 2019

OATV

Pozývame Vás na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční
22. 11. 2019 so začiatkom o 9:00
v priestoroch našej školy.

čítať ďalej

SMELL OF HOME JA Firma

SOH

Mesiac pred Mikulášom, 6. 11. 2019 sa stretli akcionári novej študentskej firmy na ustanovujúcom Valnom zhromaždení, aby schválili podnikateľský plán, ktorý vytvorili žiaci 3. A.

čítať ďalej

Futsal

čítať ďalej

Úspech cvičnej firmy

foto

V dňoch 23. a 24. októbra sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4.

čítať ďalej

Burza informácií

V utorok 15. októbra 2019 sa pre žiakov 9. ročníka základných škôl z trebišovského okresu uskutočnila Burza informácií v MsKS Trebišov.

čítať ďalej

Oznam k preukazom ISIC

isic

30.9. skončila platnosť tých preukazov ISIC, ktoré nemajú označenie 09/2020.

čítať ďalej

Duálne vzdelávanie

DV

Čo je to duálne vzdelávanie

 • Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.
čítať ďalej

Štipendiá v školskom roku 2019/2020

Stupendium

v prílohe bližšie informácie

čítať ďalej

Prehliadka školy ~ Google Street View

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.