Vydanie odpisu dokladu o vzdelaní

Informácia k žiadosti o vydanie odpisu dokladu o vzdelaní

 1. Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov vystavuje odpis dokladu o vzdelaní od školského roka 1996.
  Požiadať o vydanie odpisu dokladu o vzdelaní je potrebné písomnou žiadosťou. 
 2. O odpis vysvedčenia môže požiadať:
  1. žiak (plnoletý)
  2. zákonný zástupca žiaka (ak ide o žiaka, ktorý nie je plnoletý)
  3. občan, t. j. bývalý žiak školy
 3. Odpis odkladu o vzdelaní (vysvedčenie, maturitné vysvedčenie) sa vystaví na osobitnom tlačive (s vodoznakom štátneho znaku SR),
  ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 4. Žiadosť o vystavenie odpisu dokladu o vzdelaní – v prílohe:
  1. zaslať poštou na adresu školy: Obchodná akadémia Trebišov, Komenského 3425/18
  2. doručiť osobne na sekretariát školy.

Lehotu na vybavenie odpisu určuje § 49 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku na 15 dní od doručenia organizácii.

Vyhotovený odpis si môže žiadateľ prevziať len osobne na sekretariáte školy (zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.)

Pri vydávaní odpisu dokladu o vzdelaní Obchodná akadémia Trebišov nevyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Príloha:

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.