História

Škola začala písať svoju históriu v roku 1963. Pre zlepšenie situácie v kvalifikovanosti učiteliek materských škôl boli v školskom roku 1963/64 zriadené dve elokované triedy Pedagogickej školy v Prešove s pričlenením k Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trebišove.

S pevným úväzkom vyučovali na škole štyria učitelia, ďalší vypomáhali externe. Už v ďalšom školskom roku, t.j. 1964/65, bol škole a domovu mládeže pridelený pre vyučovacie potreby nový C pavilón Základnej školy na Komenského ulici v Trebišove. Po zrušení pedagogickej školy sa vzniknutá medzera zaplnila zriadením Strednej školy ekonomiky služieb v Trebišove v školskom roku 1967/68. V tomto roku sa začalo s vyučovaním na novozriadenej škole v troch prvých triedach so 108 žiakmi. Táto najmladšia stredná škola na pôde Trebišova mala pôsobnosť v rámci celého Východoslovenského kraja. Pri rýchlom narastaní počtu tried vypomohla učebnými priestormi aj učňovská škola, Stredná priemyselná škola potravinárska aj s domovom mládeže a vyučovalo sa aj v druhej zmene. V školskom roku 1968/69 navštívila školu delegácia školských pracovníkov zo Švédska a vyslovila sa kladne o úrovni školy. Od 1. septembra 1969 bolo na škole otvorené aj nadstavbové štúdium sociálnoprávneho zamerania s uplatnením absolventov v administratíve štátnej správy. Najväčší rozmach dosiahla škola v školskom roku 1970/71 s počtom 19 tried a 616 študentov. V tomto roku ukončili štúdium prvé absolventky Strednej školy ekonomiky služieb v Trebišove. Na škole pôsobilo 25 interných a 8 externých pedagógov. Od školského roku 1971/72 sa zaviedol študijný odbor všeobecná ekonomika a v školskom roku 1974/75 tento odbor už prevládal. V tom istom roku boli na škole zriadené 2 elokované triedy štúdia popri zamestnaní Strednej priemyselnej školy v Michalovciach. V školskom roku 1978/79 mala škola 9 tried denného štúdia. 3 triedy večerného a 2 triedy diaľkového štúdia. Novinkou bolo ročné pomaturitné štúdium účtovníctva. Na škole študovalo 450 študentov. O ich výučbu a výchovu sa staralo 22 interných a 5 externých pedagogických pracovníkov.

Školu od začiatku jej založenia do roku 1987 viedol riaditeľ Juraj Fačko a jeho zástupcom bol Ing. Evald Vincze. V školskom roku 1987/88 sa ujíma svojej funkcie nové vedenie Mgr. Oľga Petrovská so zástupcom JUDr. Vladimírom Balogom.

Celospoločenské zmeny po 17. novembri 1989 však priniesli aj v našej škole nové zmeny. 1. februára 1990 boli zvolení do funkcie riaditeľa školy Mgr. Pavol Flaugnatti a do funkcie zástupkyne Ing. Marcela Rabatinová.

V školskom roku 1992/93 sa mení aj samotný názov strednej ekonomickej školy na obchodnú akadémiu, ktorá má v novom študijnom odbore vychovávať plne kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných administratívnych pracovníkov.

Vo februári r. 2003 odchádza riaditeľ školy Mgr. Pavol Flaugnatti pracovať na Mestský úrad v Trebišove na funkciu zástupcu primátora mesta Trebišov. Košický samosprávny kraj poveril dočasným riadením školy

Ing. Marcelu Rabatinovú, za svoju zástupkyňu si zvolila Mgr. Ingrid Viktorovú.

Od 26. augusta 2003 do konca februára 2004 bola poverená riadením školy Mgr. Ingrid Viktorová.

Od 27. februára 2004 do 30. apríla 2004 bola poverená riadením školy Ing. Helena Jevčáková.

1.mája 2004 bola vymenovaná na funkciu riaditeľa školy Ing. Marcela Rabatinová, zástupkyňou školy po výberovom konaní sa stala Ing. Eva Valisková – Timečková

1.9.2007 bola vymenovaná na funkciu zástupkyňa školy Ing. Oľga Štefanková.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.