sgs

ISO 9001 – Certification – Quality Management Systems

Implementing ISO 9001:2008 enables continuous improvement of your organization’s quality management systems (QMS) and processes. In turn, this improves the ability of your operations to meet customer requirements and expectations.

KSK

Zriaďovateľ

Úrad KSK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy vyššieho územného celku v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch.

pps

%-tá pre školu

Partnerské e-shopy poskytnú škole percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.

Otvorenie školského roka 2016/2017

sk. r. 2016/2017

Oznamujeme žiakom našej školy, že otvorenie školského roka 2016/2017 začína 5.9.2016 o 9:00.

Čítaj viac!

Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

pisanie na stroji

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako nástupnícka organizácia po zrušenom Štátnom stenografickom ústave v Bratislave vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie.

Čítaj viac!

Veselá karička 2016

karicka 2016

Na Hlavnej ulici v Košiciach sa 23. júna 2016 stretlo takmer 1000 tanečníkov, aby spoločne zatancovali typické slovenské tance – chorovody, karičku i verbunk. Podujatie sa už štvrtý rok koná ako sprievodná akcia Cassovia Folkfestu aj za účasti zahraničných folklórnych súborov. Zároveň sa tanečníci pokúsili vytvoriť nový slovenský rekord vytvorením najväčšieho počtu bráničiek z rúk ľudí tancujúcich karičku. Podarilo sa, presne 980 tancujúcich vytvorilo 480 bráničiek.

Čítaj viac!

Obchodná akadémia na ,,Nočnom behu“

nocny beh

Mesto Trebišov v spolupráci s OZ STOPA pripravilo 4. júna 2016 podujatie s názvom „Nočný beh Trebišov“, ktoré sa realizovalo v amfiteátri mestského parku v Trebišove po dĺžke dvoch tratí:

5 km (kratší beh) a 10 km (dlhší beh).

Čítaj viac!

ISIC ~ súťaž !

isic

Súťaž o nový smartfón a mnoho ďalších cien s kartou ISIC.

Čítaj viac!

Už zvoní !

zvoncek

Najnovšie vydanie školského magazínu Už zvoní!

Čítaj viac!

Maturity sú v plnom prúde.

korzar.sk

Napísali o nás v Korzár.sk

Čítaj viac!

Prehliadka školy ~ Google Street View

Čo je prvá pomoc ?

SCK

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať.

Čítaj viac!

Deň Európy

vlajky

Dňa 13.5. 2016 o 8:00 h sa na Obchodnej akadémií v priestoroch telocvične uskutočnil prvý ročník „DŇA EURÓPY“, pri príležitosti 12.výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Podujatie otvoril pán Ing. Petr z Informačného centra  EUROPE DIRECT v Trebišove. Poslaním prednášky bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii, možnosť poskytnúť informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, programoch Európskej únie.  Na záver svojej prednášky ako symbol Európskej únie rozdal žlté ruže všetkým prítomným vyučujúcim.

Čítaj viac!

Prijímacie skúšky 2016/2017

PS 2016/2017

Aktuálne:
1/ Oznam
2/ Výsledky prijímacieho konania  2016-2017 komplet

V prílohe prinášame kritériá a podrobné informácie na prijímacie skúšky v šk. roku 2016/2017.

Čítaj viac!

Vzdelávanie o ľudských právach

V dňoch 27. 4 – 28. 4. 2016 sme sa zúčastnili školenia o ľudských právach, ktoré bolo zamerané na  Občianske a politické práva, diskrimináciu a rasizmus.

Čítaj viac!

Vypracovanie správy z praxe

prax

Aktualizované: 28.04.2016

V prílohe prinášame pokyny a šablónu na vypracovanie správy z praxe.

Čítaj viac!

Dorota Uhrinová na Majstrovstvách Slovenska v SIP

50. ročník súťaže v Spracovaní informácií na počítači vyvrcholil celoslovenským kolom, ktoré sa konalo na OA v Seredi v marci 2016. Súťažilo sa v troch disciplínach: písanie na počítači, úprava textu (UTX) a Wordprocessing. Na celoslovenské kolo sa prebojovali súťažiaci na základe výkonov, ktoré dosiahli na krajských kolách.

Čítaj viac!

Pangea, matematická súťaž

pangea

Čo je Pangea?

Jedná sa o zjednotenie a prepojenie milovníkov matematiky, ktorí v nej našli nie len úžitok, ale predovšetkým potešenie zo skúmania a riešenia rôznych matematických problémov. Pangea si dáva za cieľ prepojiť a porovnať znalosti žiakov a študentov v rôznych krajinách celého sveta.

Čítaj viac!

Bystré hlavičky

sudoku

22.3.2016 sa na prvej vyučovacej hodine stretli bystré hlavičky z jednotlivých tried, aby sa popasovali s riešením sudoku.

Čítaj viac!

Regionálne finále dlhodobých športových súťaží.

Dňa 23. 03. 2016 sa v telocvični SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach uskutočnilo Regionálne finále v basketbale dievčat. Do finále postúpili tieto školy: OA Trebišov , Gymnázium P.Horova  MI , SOŠ Trebišov  a SOŠ obchodu a služieb MI.

Čítaj viac!