sgs

ISO 9001 – Certification – Quality Management Systems

Implementing ISO 9001:2008 enables continuous improvement of your organization’s quality management systems (QMS) and processes. In turn, this improves the ability of your operations to meet customer requirements and expectations.

KSK

Zriaďovateľ

Úrad KSK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy vyššieho územného celku v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch.

pps

%-tá pre školu

Partnerské e-shopy poskytnú škole percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.

EasyDeal na Handmade trhoch

V trebišovskom kaštieli sa 3. adventnú nedeľu uskutočnilo krásne podujatie, zamerané na vianočné zvyky a tradície sprostredkované folklórnymi súbormi a doplnené výrobkami zručných ľudí, medzi ktorých sa zaradila aj naša študentská firma EasyDeal.

Čítaj viac!

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať ich záujem o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o literatúru a umožňovať porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov i na celoštátnej úrovni.

Čítaj viac!

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)

sgs-logo

Čítaj viac!

Poznáme nových majstrov Obchodnej akadémie v Trebišove v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Pri príležitosti 17. novembra, ktorý sme si v minulosti pripomínali ako Deň študentstva, sa už tradične koná celoškolská súťaž v SIP. V tomto školskom roku sme súťažili v dvoch disciplínach: písanie na počítači (28 žiakov 2. – 4. ročníka) a v úprave textu na počítači (UTX), kde súťažilo 7 žiakov 2. – 4. ročníka.

Čítaj viac!

Exkurzia – Vagónka a ZVOS Trebišov

Dňa 24. 11. 2016 sa žiaci 2. A a 2. B triedy zúčastnili exkurzie v dvoch podnikoch:

 • Tatravagónke a. s. Trebišov
  (výroba vagónov a podvozkov)
 • Zemplínskej Veľkoobchodnej spoločnosti a. s.  Trebišov
  (veľkoobchod s potravinárskym a nepotravinárskym tovarom).
Čítaj viac!

Ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy EasyDeal

V stredu 19. 10 2016 sme prišli do školy vyobliekaní ako manažéri pri príležitosti Ustanovujúceho valného zhromaždenia našej novej JA Firmy EasyDeal.

Čítaj viac!

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí dňa 25. novembra 2016 od 09:00 do 12:00.
Z bohatej ponuky aktivít pre Vás vyberáme:

PRE ŽIAKOV

 • ukážky z vyučovacích hodín rôznych predmetov
 • prezentácie aktivít, ktoré podporujú zvedavosť, nekonvenčný pohľad
 • možnosť overiť si svoje vedomosti, zručnosti, pohotovosť, tvorivosť
 • aktivity s využitím výpočtovej techniky
 • ukážky zo zaujímavých žiackych projektov
 • možnosť využiť posilňovňu a zapojiť sa do športových aktivít v telocvični
 • prehliadku priestorov školy
 • informačné materiály o škole a štúdiu
Čítaj viac!

Imatrikulácia prvákov

Deň pred jesennými prázdninami sme sa rozhodli na našej škole zvesela prijať našich prvákov medzi nás „obchodňarov“.

Čítaj viac!

Burza informácií

Burza informácií, ktorú organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove, je podujatie, ktoré má pomôcť žiakom deviatych ročníkov základných škôl zorientovať sa v labyrinte stredných škôl v našom okrese. Pre nás je príležitosťou, aby sme predstavili naše školské i mimoškolské aktivity a motivovali žiakov vybrať si práve našu školu ako záruku kvalitného vzdelania s dlhoročnou tradíciou.

Čítaj viac!

Súťaž - ISIC/EURO26

Pre študentov s Preukazom ISIC/EURO26 sme pripravili zaujímavú súťaž.

Čítaj viac!

Darovanie krvi je darom života!

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život. Ak ste zdraví a vo veku od 18 do 60 rokov, stačí kedykoľvek navštíviť transfúznu stanicu, pretože tejto životodarnej tekutiny nikdy nie je dosť.

Čítaj viac!

Prváci na Dukle

V utorok 11. októbra 2016 sme sa my, prváci, neučili. Prečo? Išli sme s Mgr. Lajčákovou a Mgr. Abrinkovou na exkurziu na Duklu.

Čítaj viac!

Junior Achievement

Sme partnerská škola

projektu Junior Achievement Slovensko, n.o.


Čítaj viac!

SOČ

39. ročník SOČ. Pokyny pre vypracovanie práce SOČ v prílohách.

Čítaj viac!

Na Ústavnom súde Slovenskej republiky

29. septembra zorganizoval Ústavný súd Slovenskej republiky po prvýkrát vo svojej histórii Deň otvorených dverí. Cieľom DOD bolo predovšetkým priblížiť ústavný súd a jeho činnosť širokej verejnosti a zároveň vytvoriť tradíciu každoročného organizovania podujatia, počas ktorého sa sprístupnia priestory Ústavného súdu Slovenskej republiky a vytvorí sa príležitosť na oboznámenie sa s jeho rozhodovacou činnosťou spôsobom atraktívnym pre laickú verejnosť a žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Čítaj viac!

Kurz a cvičenia na ochranu života a zdravia

 

V termíne od 13.9 – 16.9.2016 sa na našej škole uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre tretí ročník.

Čítaj viac!

Prieskum využívania služieb mobilných operátorov medzi mladými ľuďmi a učiteľmi pre potreby preukazov ISIC, ITIC a EURO<26

Keďže mobilné služby sú pre žiakov veľmi dôležité, chceme pre našich držiteľov vybaviť čo najlepšie podmienky.

Čítaj viac!

Prehliadka školy ~ Google Street View