sgs

ISO 9001 – Certification – Quality Management Systems

Implementing ISO 9001:2008 enables continuous improvement of your organization’s quality management systems (QMS) and processes. In turn, this improves the ability of your operations to meet customer requirements and expectations.

KSK

Zriaďovateľ

Úrad KSK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy vyššieho územného celku v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch.

pps

%-tá pre školu

Partnerské e-shopy poskytnú škole percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.

Výmenný pobyt na OA Poprad

OA Poprad

Naši žiaci 4. B a 4. A v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu sa v dňoch 4. – 5. 2. 2016 zúčastnili na výmennom  pobyte na OA v Poprade.

Čítaj viac!

Prijímacie skúšky 2016/2017

PS 2016/2017

V prílohe prinášame kritériá na prijímacie skúšky na šk. rok 2016/2017.

Čítaj viac!

Basketbal - Základné kolo

basketball

Obchodná akadémia v Trebišove organizovala základné kolo v basketbale

  • 26.1.2016 - chlapci
  • 28.1.2016 - dievčatá
Čítaj viac!

Hlásenie Požiadaviek na IT oddelenie

mail

Vážení učitelia OATV. Pomocou tejto stránky môžete dať vedieť správcovi IT OATV vaše požiadavky ohľadom web stránky školy alebo iných technických záležitostí.

Čítaj viac!

26. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku

EN vlajka

Dňa 14.01.2016 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastnilo 16 súťažiacich z 8 škôl z Trebišova, Sečoviec a Kráľovského Chlmca v kategórii 2.A, 2.B, 2.D, 2.C2.

Čítaj viac!

Zdieľaný Diskový Priestor

it

Pre učiteľov a vedenie školy bol pripravený spoločný diskový priestor, kde si budete zdieľať potrebné spoločné informácie.

Účel použitia spoločného diskového priestoru

  • zdieľanie súborov medzi učiteľmi, vedúcimi PK a vedením školy
  • každý učiteľ vidí súbory ostatných učiteľov
  • každý učiteľ môže upravovať len svoje súbory
  • vedenie školy môže definovať aj adresáre, do ktorých učitelia nemajú prístup
Čítaj viac!