sgs

ISO 9001 – Certification – Quality Management Systems

Implementing ISO 9001:2008 enables continuous improvement of your organization’s quality management systems (QMS) and processes. In turn, this improves the ability of your operations to meet customer requirements and expectations.

KSK

Zriaďovateľ

Úrad KSK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy vyššieho územného celku v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch.

pps

%-tá pre školu

Partnerské e-shopy poskytnú škole percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.

Prijímacie skúšky 2016/2017

PS 2016/2017

Aktuálne:
1/ Výsledky PS - Prijatie na základe monitora
2/ INFORMÁCIE k 1. kolu prijímacích skúšok

V prílohe prinášame kritériá a podrobné informácie na prijímacie skúšky v šk. roku 2016/2017.

Čítaj viac!

Vzdelávanie o ľudských právach

V dňoch 27. 4 – 28. 4. 2016 sme sa zúčastnili školenia o ľudských právach, ktoré bolo zamerané na  Občianske a politické práva, diskrimináciu a rasizmus.

Čítaj viac!

Vypracovanie správy z praxe

prax

Aktualizované: 28.04.2016

V prílohe prinášame pokyny a šablónu na vypracovanie správy z praxe.

Čítaj viac!

Dorota Uhrinová na Majstrovstvách Slovenska v SIP

50. ročník súťaže v Spracovaní informácií na počítači vyvrcholil celoslovenským kolom, ktoré sa konalo na OA v Seredi v marci 2016. Súťažilo sa v troch disciplínach: písanie na počítači, úprava textu (UTX) a Wordprocessing. Na celoslovenské kolo sa prebojovali súťažiaci na základe výkonov, ktoré dosiahli na krajských kolách.

Čítaj viac!

Bystré hlavičky

sudoku

22.3.2016 sa na prvej vyučovacej hodine stretli bystré hlavičky z jednotlivých tried, aby sa popasovali s riešením sudoku.

Čítaj viac!

Pangea, matematická súťaž

pangea

Čo je Pangea?

Jedná sa o zjednotenie a prepojenie milovníkov matematiky, ktorí v nej našli nie len úžitok, ale predovšetkým potešenie zo skúmania a riešenia rôznych matematických problémov. Pangea si dáva za cieľ prepojiť a porovnať znalosti žiakov a študentov v rôznych krajinách celého sveta.

Čítaj viac!

Výmenný pobyt Obchodnej akadémie Poprad v Trebišove

img

Žiaci štvrtého ročníka v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu zorganizovali pre žiakov Obchodnej akadémie Poprad exkurziu pod názvom Poznávanie Tokajskej oblasti v dňoch 31.3. – 1.4.2016. Pracujú pod hlavičkou OA Tour, študentská firma.

Čítaj viac!

Regionálne finále dlhodobých športových súťaží.

Dňa 23. 03. 2016 sa v telocvični SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach uskutočnilo Regionálne finále v basketbale dievčat. Do finále postúpili tieto školy: OA Trebišov , Gymnázium P.Horova  MI , SOŠ Trebišov  a SOŠ obchodu a služieb MI.

Čítaj viac!

Darovanie krvi

SCK

Stalo sa už nepísanou tradíciou na našej škole, že na jeseň a jar sa vyberie skupinka študentov na hematologické oddelenie v Trebišove, s cieľom darovať najvzácnejšiu tekutinu – krv. Okrem zistenia, či sú vhodnými darcami a veľmi podrobnému rozboru krvi, treba trošku odhodlania a odvahy, pričom pre niektorých z nich sa darcovstvo stane pravidelnou súčasťou ich ďalšieho života.

Čítaj viac!

Okresné kolo v basketbale dievčat

img

11.3.2016 Obchodná akadémia v spolupráci s Centrom voľného času v Trebišove organizovala okresné kolo v basketbale dievčat. Hralo sa 2 X 7 min.

Čítaj viac!

Okresné kolo v basketbale chlapcov

Okresné kolo v basketbale chlapcov

V stredu 9.3.2016 Obchodná akadémia v spolupráci s Centrom voľného času v Trebišove organizovala okresné kolo v basketbale chlapcov. Zúčastnilo sa 5 družstiev (Obchodná akadémia, SSOŠ Trebišov, SŠ Sečovce, Gymnázium Trebišov a Cirkevné gymnázium Trebišov). Hralo sa 2 x 7 min. Víťaz postupoval priamo na krajské kolo basketbalu.

Čítaj viac!