sgs

ISO 9001 – Certification – Quality Management Systems

Implementing ISO 9001:2008 enables continuous improvement of your organization’s quality management systems (QMS) and processes. In turn, this improves the ability of your operations to meet customer requirements and expectations.

KSK

Zriaďovateľ

Úrad KSK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy vyššieho územného celku v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch.

pps

%-tá pre školu

Partnerské e-shopy poskytnú škole percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.

Výmenný pobyt JA Firiem

Začiatkom marca žiaci 3. D triedy z Obchodnej akadémie v Poprade zorganizovali pre našich žiakov JA Firmy z Obchodnej akadémie Trebišov výmenný pobyt.

Naša firma na Veľtrhu podnikateľských talentov

Dňa 21. 3. 2018 sa konal v Bratislave JA Veľtrh podnikateľských talentov, na ktorom  sme zastupovali svoju študentskú JA Firmu ALL FOR YOU.

KSK ocenil stredoškolských učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si každý rok pripomíname 28. marca, ocenil Košický samosprávny kraj dvadsaťdva pedagógov, vychovávateľov a majstrov odborného výcviku a troch riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na výchove a vzdelávaní študentov.

Testovanie PISA

PISA

Dňa 17.apríla 2018 sa na našej škole uskutoční medzinárodné meranie PISA

( Programme for International Student Assessment )

Na hodinu vysokoškolákmi

CHI

Workshop o dátovej analytike . Zaujíma ťa, ako funguje rozmiestnenie tovaru v obchode? Chceš vedieť, prečo ti sociálna sieť zobrazuje práve také reklamy? Počul/a si, že na svete sa vyprodukuje každý deň okolo 2,5 milióna TB dát, ktoré je možné analyzovať?

Okresné kolo vo volejbale dievčat

Dňa  8. 3. 2018 sa v telocvični DSA  Trebišov uskutočnilo  Okresné kolo vo volejbale dievčat. Turnaja sa zúčastnilo šesť  škôl a hralo sa v dvoch skupinách.

Vyhodnotenie súťaže olympiáda Mladý účtovník

Dňa 22. 02. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník, ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov 4. ročníka. Z maximálneho počtu bodov 120 získali žiaci nasledovný počet bodov a umiestnenie na školskom kole:

Lyžiarsky Poráč 2018

Dňa 19. februára sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarského kurzu v stredisku Poráč park. O žiakov sa starali učitelia p. profesor Danko a p. profesorky Torbová a Berešová.

Krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

Dňa 15. februára 2018 sa na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach konalo krajské kolo 52. ročníka  Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

Are you scared of English? My už nie!

Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike vznikla na základe Dohody medzi  vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických za účelom podpory vzdelávacích, výskumných a kultúrnych výmen prostredníctvom Fulbrightovho programu.

Prvé miesto na Inovation Campe

Valentínky deň  2018  priniesol našej škole pekný úspech v podobe prvého miesta v súťaži Inovation Camp v Košiciach.

Striebro z Olympiády v anglickom jazyku

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku už pozná svojich víťazov.

Prehliadka školy ~ Google Street View