Moderná škola životný úspech

MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ / PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ

eu opv asfeu ksk
Žiadateľ, adresa Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov
Názov projektu Moderná škola – životný úspech
Cieľ projektu Inováciou výučby zvýšiť konkurencieschopnosť absolventa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Inovovať školský vzdelávací program tak, aby vedomosti a zručnosti absolventa zodpovedali potrebám trhu práce a vedomostnej spoločnosti. Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a zabezpečiť prechod tradičnej školy na modernú.
Operačný program Vzdelávani
Miesto realizácie aktivít projektu Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov
Termín realizácie  01. 03. 2014 –31. 08. 2015
Spôsob financovania  NFP z ESF
Celkové náklady 217 053,61 EUR
Výška poskytnutého NFP 184 495,57 EUR

OK
Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.