Zloženie rady školy

Rada školy sa skladá zo zložiek:

  • zamestnancov školy
  • rodičov žiakov školy
  • žiakov školy
  • zriaďovateľa

čítať ďalej

Štatút rady školy

Štatút rady školy
pri Obchodnej akadémií, Komenakého 3425/18, Trebišov

V súlade so zákonom NR SR c. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR c. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, a ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

čítať ďalej

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.