Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

pisanie na stroji

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako nástupnícka organizácia po zrušenom Štátnom stenografickom ústave v Bratislave vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie.

Veselá karička 2016

karicka 2016

Na Hlavnej ulici v Košiciach sa 23. júna 2016 stretlo takmer 1000 tanečníkov, aby spoločne zatancovali typické slovenské tance – chorovody, karičku i verbunk. Podujatie sa už štvrtý rok koná ako sprievodná akcia Cassovia Folkfestu aj za účasti zahraničných folklórnych súborov. Zároveň sa tanečníci pokúsili vytvoriť nový slovenský rekord vytvorením najväčšieho počtu bráničiek z rúk ľudí tancujúcich karičku. Podarilo sa, presne 980 tancujúcich vytvorilo 480 bráničiek.

Obchodná akadémia na ,,Nočnom behu“

nocny beh

Mesto Trebišov v spolupráci s OZ STOPA pripravilo 4. júna 2016 podujatie s názvom „Nočný beh Trebišov“, ktoré sa realizovalo v amfiteátri mestského parku v Trebišove po dĺžke dvoch tratí:

5 km (kratší beh) a 10 km (dlhší beh).

ISIC ~ súťaž !

isic

Súťaž o nový smartfón a mnoho ďalších cien s kartou ISIC.

Už zvoní !

zvoncek

Najnovšie vydanie školského magazínu Už zvoní!

Maturity sú v plnom prúde.

korzar.sk

Napísali o nás v Korzár.sk

Prehliadka školy ~ Google Street View

Čo je prvá pomoc ?

SCK

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať.

Deň Európy

vlajky

Dňa 13.5. 2016 o 8:00 h sa na Obchodnej akadémií v priestoroch telocvične uskutočnil prvý ročník „DŇA EURÓPY“, pri príležitosti 12.výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Podujatie otvoril pán Ing. Petr z Informačného centra  EUROPE DIRECT v Trebišove. Poslaním prednášky bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii, možnosť poskytnúť informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, programoch Európskej únie.  Na záver svojej prednášky ako symbol Európskej únie rozdal žlté ruže všetkým prítomným vyučujúcim.

Prijímacie skúšky 2016/2017

PS 2016/2017

Aktuálne:
1/ Oznam
2/ Výsledky prijímacieho konania  2016-2017 komplet

V prílohe prinášame kritériá a podrobné informácie na prijímacie skúšky v šk. roku 2016/2017.

Dorota Uhrinová na Majstrovstvách Slovenska v SIP

50. ročník súťaže v Spracovaní informácií na počítači vyvrcholil celoslovenským kolom, ktoré sa konalo na OA v Seredi v marci 2016. Súťažilo sa v troch disciplínach: písanie na počítači, úprava textu (UTX) a Wordprocessing. Na celoslovenské kolo sa prebojovali súťažiaci na základe výkonov, ktoré dosiahli na krajských kolách.

Pangea, matematická súťaž

pangea

Čo je Pangea?

Jedná sa o zjednotenie a prepojenie milovníkov matematiky, ktorí v nej našli nie len úžitok, ale predovšetkým potešenie zo skúmania a riešenia rôznych matematických problémov. Pangea si dáva za cieľ prepojiť a porovnať znalosti žiakov a študentov v rôznych krajinách celého sveta.

Bystré hlavičky

sudoku

22.3.2016 sa na prvej vyučovacej hodine stretli bystré hlavičky z jednotlivých tried, aby sa popasovali s riešením sudoku.

Regionálne finále dlhodobých športových súťaží.

Dňa 23. 03. 2016 sa v telocvični SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach uskutočnilo Regionálne finále v basketbale dievčat. Do finále postúpili tieto školy: OA Trebišov , Gymnázium P.Horova  MI , SOŠ Trebišov  a SOŠ obchodu a služieb MI.

Výmenný pobyt Obchodnej akadémie Poprad v Trebišove

img

Žiaci štvrtého ročníka v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu zorganizovali pre žiakov Obchodnej akadémie Poprad exkurziu pod názvom Poznávanie Tokajskej oblasti v dňoch 31.3. – 1.4.2016. Pracujú pod hlavičkou OA Tour, študentská firma.

Darovanie krvi

SCK

Stalo sa už nepísanou tradíciou na našej škole, že na jeseň a jar sa vyberie skupinka študentov na hematologické oddelenie v Trebišove, s cieľom darovať najvzácnejšiu tekutinu – krv. Okrem zistenia, či sú vhodnými darcami a veľmi podrobnému rozboru krvi, treba trošku odhodlania a odvahy, pričom pre niektorých z nich sa darcovstvo stane pravidelnou súčasťou ich ďalšieho života.

Okresné kolo v basketbale dievčat

img

11.3.2016 Obchodná akadémia v spolupráci s Centrom voľného času v Trebišove organizovala okresné kolo v basketbale dievčat. Hralo sa 2 X 7 min.

Okresné kolo v basketbale chlapcov

Okresné kolo v basketbale chlapcov

V stredu 9.3.2016 Obchodná akadémia v spolupráci s Centrom voľného času v Trebišove organizovala okresné kolo v basketbale chlapcov. Zúčastnilo sa 5 družstiev (Obchodná akadémia, SSOŠ Trebišov, SŠ Sečovce, Gymnázium Trebišov a Cirkevné gymnázium Trebišov). Hralo sa 2 x 7 min. Víťaz postupoval priamo na krajské kolo basketbalu.

Vyhodnotenie súťaže olympiáda Mladý účtovník

Mladý účtovník

Dňa 25. 02. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník, ktorého sa zúčastnilo 9  žiakov 4. ročníka. Z maximálneho počtu bodov 120 získali žiaci nasledovný počet bodov a  umiestnenie na školskom kole:

Lyžiarsky kurz Porač - Brodok 2016

img

Študenti Obchodnej akadémie v Trebišove sa zúčastnili lyžiarsko- výchovno-vzdelávacieho kurzu v dňoch 22.2.2016 až 26.2.2016 v rekreačnom stredisku Poráč- Brodok. Zúčastnilo sa ho 45 detí z prvého a druhého ročníka, spolu so študentmi išli aj PaedDr. Torbová ako vedúca kurzu, Ing. Berešová a Mgr. Danko ako inštruktor kurzu.

Výmenný pobyt na OA Poprad

OA Poprad

Naši žiaci 4. B a 4. A v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu sa v dňoch 4. – 5. 2. 2016 zúčastnili na výmennom  pobyte na OA v Poprade.

Basketbal - Základné kolo

basketball

Obchodná akadémia v Trebišove organizovala základné kolo v basketbale

  • 26.1.2016 - chlapci
  • 28.1.2016 - dievčatá

26. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku

EN vlajka

Dňa 14.01.2016 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastnilo 16 súťažiacich z 8 škôl z Trebišova, Sečoviec a Kráľovského Chlmca v kategórii 2.A, 2.B, 2.D, 2.C2.

Mikuláš 2015 na Obchodnej

mikulas

Všetci členovia žiackej školskej  rady sa 7. 12. 2015 premenili na veselú skupinu obklopujúcu Mikuláša, ktorý v tomto čase navštívil aj našu školu. S pomocou anjelov, škriatkov i čertov priniesli do každej triedy radosť, vianočné prianie i dobrú náladu a aj malú sladkosť.

Školenie manažmentu

skolenie

Dňa 19. 11. 2015, sa uskutočnilo školenie manažmentu JA Firiem v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach. Na tento workshop boli vyslaní  vedúci pracovníci študentskej spoločnosti OATour, š. s., na čele s generálnym riaditeľom Pavlom Senčákom, jeho zástupcom Michalom Lasekom, finančným manažérom Viktorom Sabom a manažérom ľudských zdrojov Róbertom Škovránom, a s vyučujúcou programu PvCR Ing. Beátou Andrášovou.

Ima{3}kulácia

ima

Dňa 28.10.2015 sa uskutočnila imatrikulácia prvákov v školskej telocvični. Imatrikulácia sa niesla v duchu „Poď na pláž“. Organizátormi akcie bola 3.A trieda. Prvákov čakala hodinka programu a úloh, ktoré museli absolvovať, aby boli prijatí za riadnych členov našej školy. Imatrikulácia dopadla výborne, prváci neprotestovali a každý prijal svoju úlohu statočne. Na záver ešte patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave.

Študentská kvapka krvi

kk

Dňa 28.októbra 2015 sa 11 „odvážnych študentov“ našej školy rozhodlo darovať v trebišovskej nemocnici krv, v rámci akcie Slovenského červeného kríža „Študentská kvapka krvi 2015“.

Exkurzia v Humennom

hn

V pondelok  26. 10. 2015 sme boli my 3.AM trieda spolu s Ing. B. Andrášovou  na exkurzii v Humennom. Naším  zámerom bolo  navštíviť Vihorlatské múzeum a skanzen ľudovej architektúry. Ako prvé sme navštívili múzeum, ktoré tam už stojí už od  17. storočia.

Burza práce a informácií

bpi

Dňa 15. 10. 2015 usporiadal ÚPSVaR v Trebišove „BURZU PRÁCE A INFORMÁCIÍ“ v KaSS, ktorej sa zúčastnili, okrem zamestnávateľov a personálnych agentúr, aj stredné školy z Trebišova, Sečoviec a Košíc.

Plavba okolo zemegule s Vladimírom Porvaznikom

lod

Dňa 12. 10. 2015 sa v našej mestskej knižnici uskutočnila beseda s cestovateľom a kapitánom Vladimírom Porvaznikom, ktorý nám priblížil svoju plavbu okolo zemegule.

OK
Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.