Záverečné Valné zhromaždenie JA Firmy FLEX

JA

Naša firma ukončila svoju činnosť dňa 13. 06. 2019 na likvidačnom Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v zborovni školy za účasti prítomných akcionárov. Prezidentka firmy zhodnotila hospodárenie našej firmy.

čítať ďalej

Exkurzia na Okresnom súde

OS

Dňa 30. 05. 2019 sa študenti 3. A triedy pod dohľadom vyučujúcej Ing. Beáty Andrášovej, zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Trebišove. Účasť študentov na súdnych pojednávaniach bola zameraná na predmet právna náuka, aby mali možnosť reálne vidieť a počuť aplikáciu trestného práva v praxi.

čítať ďalej

ISIC 2020

isic 2020

Život stredoškoláka sa stáva každým rokom nákladnejším. Našim študentom preto vydávame preukazy ISIC/EURO26, s ktorými môžu ročne ušetriť desiatky až stovky eur. Chceli by sme Vás upozorniť, že preukaz, ktorý nemá označenie 09/2020, nie je pre školský rok 2019/2020 platný a preto nie je možné využívať jeho výhody.

čítať ďalej

2. kolo prijímacích skúšok

PS

Obchodná akadémia v Trebišove vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok.

čítať ďalej

Najlepší podnikateľský plán

PP

Dňa 30. apríla 2019  sa konala regionálna súťaž stredných škôl  -  Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj  –  odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice.

čítať ďalej

Výsledky PS 2019

PS

V prílohe výsledky prijímacích skúšok 2019.

čítať ďalej

Ekonomická olympiáda - krajské kolo

EO

Vo štvrtok 14. februára 2019 sa na pôde Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády, ktorej organizátorom je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

čítať ďalej

Návšteva Bruselu a Európskeho parlamentu

V dňoch  3. až  5. apríla 2019 sa štyria naši študenti a pedagógovia zúčastnili  zaujímavej návštevy Bruselu a Európskeho parlamentu na pozvanie europoslanca Richarda Sulíka. Pozvanie dostali po ich aktívnej komunikácii na besede s pánom poslancom v škole pár mesiacov predtým.

čítať ďalej

Workshop Emócie v marketingu

Všetci tretiaci sa 24. 4. 2019 dozvedeli niečo nové o svojom mozgu. Na workshope Emócie v marketingu počuli a videli ako nás dokážu reálne ovplyvniť emočné marketingové kampane rôznych značiek. Témy boli rozpracované na emočnej (iracionálnej) a racionálnej (vedomej) oblasti vnímania.

čítať ďalej

Študentská firma na jarných trhoch

Pred Veľkou nocou sme sa znovu zviditeľnili na jarných handmade trhoch, ktoré boli súčasťou už tradičnej akcie Víno a kraslice, organizovanou Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove.

čítať ďalej

Mladý Európan

Poslaním tejto súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

čítať ďalej

Olympiáda Mladý účtovník 2019

img

Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž v účtovaní, ktorú organizuje spoločnosť  KROS, a.s. a Slovenská komora certifikovaných účtovníkov. Súťaž je určená pre žiakov obchodných akadémií a stredných škôl ekonomického zamerania.  Žiaci našej školy sa do súťaže zapájajú každoročne. V tomto školskom roku bola táto súťaž veľmi úspešná nielen pre Klaudiu Horkaiovú zo 4. B, ale aj pre našu školu.

čítať ďalej

SIP 2019

SIP

Úspešní na celoštátnom kole v spracovaní informácií na počítači (SIP)

V dňoch 20. a 21. marca 2019 sa v priestoroch Obchodnej akadémie v Senici konal 53. ročník súťaže v Spracovaní informácií na počítači.

čítať ďalej

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

KSK

Košický samosprávny kraj zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa...

čítať ďalej

53. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

Vo štvrtok 14. februára 2019 sa v na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach konal 53. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

čítať ďalej

Prijímacie skúšky 2019 / 2020

PS

aktualizované 28.02.2019 (kritériá)

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v 1. kole 13. mája 2019 a 16. mája 2019.

čítať ďalej

Vianočné hand made trhy

koniaren

Naša JA Firma Flex sa aktívne zúčastnila na vianočných hand made trhoch v trebišovskej historickej jazdiarni, ktorá je súčasťou kaštieľa rodiny Andrássyovcov.

čítať ďalej

Vianočná ikebana

Už tradične v adventnom období prípravy na Vianoce aj naši žiaci prispievajú svojou tvorbou k priblíženiu vianočných zvykov.

čítať ďalej

Ekonomická olympiáda

EO

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.

čítať ďalej

Imatrikulácia prvákov 2018

V stredu 28.11.2018 sa v popoludňajších hodinách na našej škole uskutočnila imatrikulácia prvákov.

Pýtate sa čo sa dialo?

čítať ďalej

Úspech firiem Devuška a Flex

5.12. 2018 sa v Košiciach konal 6. ročník Veľtrhu cvičných firiem a JA Firiem, ktorý usporiadala Súkromná stredná odborná škola v Košiciach.

čítať ďalej

Olympiáda z nemeckého jazyka

DE

Koncom novembra si svoje sily zmerali v školskom kole olympiády naši najlepší nemčinári.

čítať ďalej

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

OJSL

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž.

čítať ďalej

Naše úspechy na Inovation Campe

Skúsenosťou k úspechu

JA
IC

Dňa 27. novembra 2018 sa uskutočnila v Košiciach celoslovenská súťaž Inovation Camp, ktorú organizovala AT&T Global Network Services Slovakia a nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko.

čítať ďalej

Školské kolo Súťaže žiakov v spracovaní informácií na počítači

SIP

Dňa 15. novembra 2018 sa na našej škole už tradične konalo školské kolo Súťaže žiakov v spracovaní informácií na počítači, pri príležitosti Dňa študentstva. Súťaže sa zúčastnilo spolu 24 žiakov. Súťažilo sa v dvoch disciplínach - v odpise na presnosť a rýchlosť a v úprave textu na počítači.

čítať ďalej

Exkurzia ZVOS a.s. Trebišov a Elektroconnect s. r. o. Trebišov

gps

Dňa 19. novembra 2018 sa žiaci 2. ročníka vybrali spolu s profesorkami Ing. Beátou Andrášovou a Ing. Evou Timečkovou na exkurziu do dvoch podnikov v Trebišove. Prvým podnikom bol ZVOS - Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, ktorá sídli na Ruskovskej ulici.

čítať ďalej
— 1 —

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.