Olympiáda z nemeckého jazyka

DE

3. 12. 2019 si svoje sily zmerali v školskom kole olympiády naši najlepší nemčinári.

čítať ďalej

Záverečné Valné zhromaždenie JA Firmy FLEX

JA

Naša firma ukončila svoju činnosť dňa 13. 06. 2019 na likvidačnom Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v zborovni školy za účasti prítomných akcionárov. Prezidentka firmy zhodnotila hospodárenie našej firmy.

čítať ďalej

Exkurzia na Okresnom súde

OS

Dňa 30. 05. 2019 sa študenti 3. A triedy pod dohľadom vyučujúcej Ing. Beáty Andrášovej, zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Trebišove. Účasť študentov na súdnych pojednávaniach bola zameraná na predmet právna náuka, aby mali možnosť reálne vidieť a počuť aplikáciu trestného práva v praxi.

čítať ďalej

ISIC 2020

isic 2020

Život stredoškoláka sa stáva každým rokom nákladnejším. Našim študentom preto vydávame preukazy ISIC/EURO26, s ktorými môžu ročne ušetriť desiatky až stovky eur. Chceli by sme Vás upozorniť, že preukaz, ktorý nemá označenie 09/2020, nie je pre školský rok 2019/2020 platný a preto nie je možné využívať jeho výhody.

čítať ďalej

2. kolo prijímacích skúšok

PS

Obchodná akadémia v Trebišove vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok.

čítať ďalej

Najlepší podnikateľský plán

PP

Dňa 30. apríla 2019  sa konala regionálna súťaž stredných škôl  -  Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj  –  odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice.

čítať ďalej

Výsledky PS 2019

PS

V prílohe výsledky prijímacích skúšok 2019.

čítať ďalej

Ekonomická olympiáda - krajské kolo

EO

Vo štvrtok 14. februára 2019 sa na pôde Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády, ktorej organizátorom je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

čítať ďalej

Návšteva Bruselu a Európskeho parlamentu

V dňoch  3. až  5. apríla 2019 sa štyria naši študenti a pedagógovia zúčastnili  zaujímavej návštevy Bruselu a Európskeho parlamentu na pozvanie europoslanca Richarda Sulíka. Pozvanie dostali po ich aktívnej komunikácii na besede s pánom poslancom v škole pár mesiacov predtým.

čítať ďalej

Workshop Emócie v marketingu

Všetci tretiaci sa 24. 4. 2019 dozvedeli niečo nové o svojom mozgu. Na workshope Emócie v marketingu počuli a videli ako nás dokážu reálne ovplyvniť emočné marketingové kampane rôznych značiek. Témy boli rozpracované na emočnej (iracionálnej) a racionálnej (vedomej) oblasti vnímania.

čítať ďalej

Študentská firma na jarných trhoch

Pred Veľkou nocou sme sa znovu zviditeľnili na jarných handmade trhoch, ktoré boli súčasťou už tradičnej akcie Víno a kraslice, organizovanou Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove.

čítať ďalej

Mladý Európan

Poslaním tejto súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

čítať ďalej

Olympiáda Mladý účtovník 2019

img

Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž v účtovaní, ktorú organizuje spoločnosť  KROS, a.s. a Slovenská komora certifikovaných účtovníkov. Súťaž je určená pre žiakov obchodných akadémií a stredných škôl ekonomického zamerania.  Žiaci našej školy sa do súťaže zapájajú každoročne. V tomto školskom roku bola táto súťaž veľmi úspešná nielen pre Klaudiu Horkaiovú zo 4. B, ale aj pre našu školu.

čítať ďalej

SIP 2019

SIP

Úspešní na celoštátnom kole v spracovaní informácií na počítači (SIP)

V dňoch 20. a 21. marca 2019 sa v priestoroch Obchodnej akadémie v Senici konal 53. ročník súťaže v Spracovaní informácií na počítači.

čítať ďalej

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

KSK

Košický samosprávny kraj zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa...

čítať ďalej

53. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

Vo štvrtok 14. februára 2019 sa v na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach konal 53. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

čítať ďalej

Prijímacie skúšky 2019 / 2020

PS

aktualizované 28.02.2019 (kritériá)

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v 1. kole 13. mája 2019 a 16. mája 2019.

čítať ďalej

Vianočné hand made trhy

koniaren

Naša JA Firma Flex sa aktívne zúčastnila na vianočných hand made trhoch v trebišovskej historickej jazdiarni, ktorá je súčasťou kaštieľa rodiny Andrássyovcov.

čítať ďalej

Vianočná ikebana

Už tradične v adventnom období prípravy na Vianoce aj naši žiaci prispievajú svojou tvorbou k priblíženiu vianočných zvykov.

čítať ďalej

Ekonomická olympiáda

EO

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.

čítať ďalej

Imatrikulácia prvákov 2018

V stredu 28.11.2018 sa v popoludňajších hodinách na našej škole uskutočnila imatrikulácia prvákov.

Pýtate sa čo sa dialo?

čítať ďalej

Úspech firiem Devuška a Flex

5.12. 2018 sa v Košiciach konal 6. ročník Veľtrhu cvičných firiem a JA Firiem, ktorý usporiadala Súkromná stredná odborná škola v Košiciach.

čítať ďalej

Olympiáda z nemeckého jazyka

DE

Koncom novembra si svoje sily zmerali v školskom kole olympiády naši najlepší nemčinári.

čítať ďalej

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

OJSL

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž.

čítať ďalej

Naše úspechy na Inovation Campe

Skúsenosťou k úspechu

JA
IC

Dňa 27. novembra 2018 sa uskutočnila v Košiciach celoslovenská súťaž Inovation Camp, ktorú organizovala AT&T Global Network Services Slovakia a nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko.

čítať ďalej

Školské kolo Súťaže žiakov v spracovaní informácií na počítači

SIP

Dňa 15. novembra 2018 sa na našej škole už tradične konalo školské kolo Súťaže žiakov v spracovaní informácií na počítači, pri príležitosti Dňa študentstva. Súťaže sa zúčastnilo spolu 24 žiakov. Súťažilo sa v dvoch disciplínach - v odpise na presnosť a rýchlosť a v úprave textu na počítači.

čítať ďalej
— 1 —

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.