Povinné zverejnenie informácii

Povinné zverejnenie informácií Obchodnej akadémie, Komenského 3425/18, Trebišov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Názov školy:  Obchodná akadémia

Adresa: Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov

IČO: 00162213

Spôsob zriadenia: Zriaďovacia listina č. 1170/2009 – RU 17/8472

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Škola je organizačne členená do troch úsekov:

  • Úsek riaditeľka školy
  • Úsek výchovno-vzdelávacej činnosti
  • Úsek technicko-ekonomických činností

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety možno podať:

  • Osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 h
  • Poštou na adresu školy
  • Telefonicky na +421 56 6726590
  • Elektronickou poštou na skola@oatv.edu.sk

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.