Okresné kolo v cezpoľnom behu

V piatok 29.9.2017 organizovalo Centrum voľného času v Trebišove okresné kolo v cezpoľnom behu, ktoré sa každoročne konalo v  mestskom parku. Už tradične sa ho zúčastnili aj žiaci Obchodnej akadémie, ktorí  sa za bohatej účasti ostatných stredných škôl nestratili.

Družstvo chlapcov v zložení Nikolas Tóth(3.B), Patrik Černák(2.B) a Radoslav Girman (4.B) získali 2.miesto. Družstvo dievčat v zložení Zuzana Miklošová(3.A), Vladimíra Ternerová (3.A) a Nikola Majorošová (1.A) získali 2.miesto

V kategórii jednotlivcov chlapcov sa na bronzovej priečke umiestnil Nikolas Tóth. Pekné, no však nepopulárne 4.miesto získal Patrik Černák.

V kategórii dievčat na 1.mieste sa umiestnila Vladimíra Ternerová, ktorá si tak zabezpečila postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 10.10.2017 na ZŠ Kysak.

Srdečne blahoželáme!!!!

Poďakovanie patrí PaeDdr. Emílii Torbovej a Mgr. Ladislavovi Dankovi za prípravu žiakov.