Hlásenie Požiadaviek na IT oddelenie

mail

Vážení učitelia OATV. Pomocou tejto stránky môžete dať vedieť správcovi IT OATV vaše požiadavky ohľadom web stránky školy alebo iných technických záležitostí.

Čítaj viac!

Zdieľaný Diskový Priestor

it

Pre učiteľov a vedenie školy bol pripravený spoločný diskový priestor, kde si budete zdieľať potrebné spoločné informácie.

Účel použitia spoločného diskového priestoru

  • zdieľanie súborov medzi učiteľmi, vedúcimi PK a vedením školy
  • každý učiteľ vidí súbory ostatných učiteľov
  • každý učiteľ môže upravovať len svoje súbory
  • vedenie školy môže definovať aj adresáre, do ktorých učitelia nemajú prístup
Čítaj viac!