Vypracovanie správy z praxe

prax

Aktualizované: 15.09.2016

V prílohe prinášame pokyny a šablónu na vypracovanie správy z praxe.