Ing. Marcela Rabatinová

Ing. Marcela Rabatinová

riaditeľka školy

Ing. Oľga Štefanková

Ing. Oľga Štefanková

zástupkyňa riaditeľky školy