Organizácia školského roka 2015/2016

  • Školský rok 2015/2016 sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína  2. septembra 2015 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2015 (štvrtok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).  

...v prílohe kompletný dokument