Deň Európy

Deň Európy, čiže symbolické narodeniny Európskej únie si Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pripomenie aj tento rok. Deviateho mája je totiž výročie Deklarácie francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana, ktorá položila základy modernej európskej integrácie.

Čítaj viac!

2. kolo prijímacích skúšok 2017/2018

Obchodná akadémia v Trebišove vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 6317 M  obchodná akadémia pre školský rok 2017/2018 20.júna 2017.

Čítaj viac!

Likvidačné valné zhromaždenie EasyDeal JA firmy


Vo štvrtok 11. 05. 2017  sme opäť do školy prišli vyobliekaní ako manažéri. O 14: 30 sa v zborovni uskutočnilo likvidačné valné zhromaždenie našej firmy.

Čítaj viac!

OZNÁMENIE O VOĽNOM  PRACOVNOM  MIESTE

Obchodná akadémia v Trebišove prijme dve upratovačky na polovičný úväzok. Pracovná doba v čase od 14:00 - 18:00 h.

V Trebišove 18.05.2017

Čítaj viac!

Laci Strike, Tomi KID a raper Strapo na Obchodnej akadémii v Trebišove

Pri príležitosti 10.výročia spoločnosti O2 Slovakia v spolupráci s Tomi KIDOM, Laci Strikom a Strapom sa 17.5.2017 na Obchodnej akadémii uskutočnil projekt pre žiakov stredných škôl na Slovensku.

Čítaj viac!

Exkurzia Osvienčim

Študenti našej školy si v stredu 3. mája 2017 pripomenuli 72. výročie víťazstva nad fašizmom v poľskom meste Osvienčim. Túto exkurziu zrealizovala pani profesorka Mgr. Monika Lajčáková.

Čítaj viac!

Nemčina nemusí byť strašiakom!

Tak to si povedali naši študenti po projektovom týždni s lektorkou Nikky z Viedne. Projektový týždeň bol určený pre žiakov, ktorí študujú nemčinu ako prvý cudzí jazyk, ale aj pre všetkých, ktorí si uvedomujú, aká dôležitá je nemčina v dnešnej Európe a chcú sa jej preto intenzívnejšie venovať.

Čítaj viac!

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018

PS

V prílohe prinášame Oznámenie a Výsledky PS.

Čítaj viac!

Veľtrh podnikateľských talentov 2017 a EasyDeal

V stredu 5. apríla sme sa zúčastnili na 22. ročníku JA Veľtrhu podnikateľských talentov 2017, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku v OC Optima v Košiciach.   Takmer 250 študentov zo 48 JA Firiem prezentovalo výsledky celoročného úsilia svojho podnikania na celoslovenskej súťaži, ktorú každý rok organizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko. JA program je výbornou príležitosťou pre študentov, ako zažiť začiatok startupovej firmy, ako ju priviesť na trh a dostať sa do úzkeho kontaktu s biznisom.

Čítaj viac!

Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

Dňa 21. apríla 2017 môžete na našej škole vykonať štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie.

Čítaj viac!

SIP 2017

Celoštátna súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP)

V dňoch 22. a 23. marca 2017 organizovala pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave Obchodná akadémia v Rožňave 51. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

Čítaj viac!

Výmenný pobyt

Výmenný študentský pobyt je jednou z príležitostí pre spestrenie nášho štúdia. Už druhý rok sa nám podarilo zorganizovať túto akciu v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia. Aj tento rok na jar prišla skupina 30 žiakov spolu s dvoma profesorkami na návštevu do nášho mesta. Privítali sme sa na stanici a pomaly sme sa presunuli do priestorov trebišovského internátu a následne do našej školy.

Čítaj viac!

Valentínska kvapka krvi 2017

Radosť a šťastie sa dávaním znásobuje. A viete, že šťastie máme aj v krvi? Podeľte sa s ním! V pondelok 13. februára 2017 Slovenský Červený kríž odštartoval kampaň Valentínska kvapka krvi.

Čítaj viac!

Vyhodnotenie súťaže olympiáda Mladý účtovník

Dňa 02. 03. 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník, ktorého sa zúčastnilo 18 žiakov 4. ročníka.

Čítaj viac!

SOČ - 39. ročník

Dňa 28. 2. 2017 sa konalo školské kolo SOČ. Do súťaže bolo prihlásených 6 prác, ktoré ich autorky obhajovali pred odbornou hodnotiacou komisiou a publikom.

Čítaj viac!

Exkurzia - Okresný súd v Trebišove

Dňa 21. 2. 2017 sa žiaci 3. A triedy zúčastnili exkurzie na Okresnom súde v Trebišove – na verejnom pojednávaní súdneho sporu z oblasti trestného práva.

Čítaj viac!

Krajská súťaž v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Dňa 16. februára 2017 sa v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej 61 v Košiciach konala krajská súťaž v SIP.

Čítaj viac!

Lyžiarsky kurz 2017

Dňa 13. 02. 2017 sa študenti prvého, druhého a štvrtého ročníka vybrali na týždňový lyžiarsky kurz do Litmanovej.

Čítaj viac!

PLES OBCHODNEJ AKADÉMIE

My, žiaci 3.B, sme sa rozhodli zachovať tradíciu a zorganizovali sme reprezentačný ples Obchodnej akadémie v Trebišove, ktorý sa uskutočnil 2.2.2017 o 18:00 v hoteli Zemplín.

Čítaj viac!

Prijímacie skúšky 2017/2018

PS 2016/2017

Aktuálne:
1/ Kritériá PS 2017


V prílohe prinášame kritériá a podrobné informácie na prijímacie skúšky v šk. roku 2017/2018.

Čítaj viac!

Výmenný pobyt v Poprade na OA

V dňoch 25. – 27. januára 2017 sme sa mali možnosť zúčastniť na výmennom pobyte v Poprade. Tento pobyt pre nás zorganizovala JA firma El´bogis z Obchodnej akadémie v Poprade v rámci predmetu aplikovaná ekonómia.

Čítaj viac!

27. ročník okresného kola Olympiády v ANJ

Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva Košice, sa v priestoroch Obchodnej akadémie v Trebišove konalo dňa 18. 1. 2017 okresné kolo 27. ročníka Olympiády v anglickom jazyku.

Čítaj viac!

Lyžiarsky kurz

lyze

Obchodná akadémia v spolupráci s telocvikármi organizujú lyžiarsky výchovno - vzdelávací kurz.

Čítaj viac!

EasyDeal na Handmade trhoch

V trebišovskom kaštieli sa 3. adventnú nedeľu uskutočnilo krásne podujatie, zamerané na vianočné zvyky a tradície sprostredkované folklórnymi súbormi a doplnené výrobkami zručných ľudí, medzi ktorých sa zaradila aj naša študentská firma EasyDeal.

Čítaj viac!

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať ich záujem o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o literatúru a umožňovať porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov i na celoštátnej úrovni.

Čítaj viac!

Olympiáda z nemeckého jazyka

Už tradične si začiatkom decembra merajú svoje sily v školskom kole olympiády naši najlepší nemčinári. A že sú to súboje náročné a vyrovnané, o tom sme sa mohli presvedčiť aj tento rok.

Čítaj viac!

Poznáme nových majstrov Obchodnej akadémie v Trebišove v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Pri príležitosti 17. novembra, ktorý sme si v minulosti pripomínali ako Deň študentstva, sa už tradične koná celoškolská súťaž v SIP. V tomto školskom roku sme súťažili v dvoch disciplínach: písanie na počítači (28 žiakov 2. – 4. ročníka) a v úprave textu na počítači (UTX), kde súťažilo 7 žiakov 2. – 4. ročníka.

Čítaj viac!

Obchodná akadémia na krajskom kole v stolnom tenise.

Obchodná akadémia v spolupráci s Centrom voľného času v Trebišove organizovala 23.11.2016 okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat SŠ. Žiaci a žiačky našej školy skončili na 1.mieste. O úspech a postup na krajské kolo v stolnom tenise sa zaslúžili: Nikolas Tóth 2.B, Erik Tóth 3.A, Norbert Suczs a z dievčat: Zuzana Miklošová 2.A, Simona Feteriková 4.C, Zuzana Ternerová 2.A.

Čítaj viac!

Exkurzia – Vagónka a ZVOS Trebišov

Dňa 24. 11. 2016 sa žiaci 2. A a 2. B triedy zúčastnili exkurzie v dvoch podnikoch:

 • Tatravagónke a. s. Trebišov
  (výroba vagónov a podvozkov)
 • Zemplínskej Veľkoobchodnej spoločnosti a. s.  Trebišov
  (veľkoobchod s potravinárskym a nepotravinárskym tovarom).
Čítaj viac!

Ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy EasyDeal

V stredu 19. 10 2016 sme prišli do školy vyobliekaní ako manažéri pri príležitosti Ustanovujúceho valného zhromaždenia našej novej JA Firmy EasyDeal.

Čítaj viac!

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí dňa 25. novembra 2016 od 09:00 do 12:00.
Z bohatej ponuky aktivít pre Vás vyberáme:

PRE ŽIAKOV

 • ukážky z vyučovacích hodín rôznych predmetov
 • prezentácie aktivít, ktoré podporujú zvedavosť, nekonvenčný pohľad
 • možnosť overiť si svoje vedomosti, zručnosti, pohotovosť, tvorivosť
 • aktivity s využitím výpočtovej techniky
 • ukážky zo zaujímavých žiackych projektov
 • možnosť využiť posilňovňu a zapojiť sa do športových aktivít v telocvični
 • prehliadku priestorov školy
 • informačné materiály o škole a štúdiu
Čítaj viac!

Imatrikulácia prvákov

Deň pred jesennými prázdninami sme sa rozhodli na našej škole zvesela prijať našich prvákov medzi nás „obchodňarov“.

Čítaj viac!

Burza informácií

Burza informácií, ktorú organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove, je podujatie, ktoré má pomôcť žiakom deviatych ročníkov základných škôl zorientovať sa v labyrinte stredných škôl v našom okrese. Pre nás je príležitosťou, aby sme predstavili naše školské i mimoškolské aktivity a motivovali žiakov vybrať si práve našu školu ako záruku kvalitného vzdelania s dlhoročnou tradíciou.

Čítaj viac!

Súťaž - ISIC/EURO26

Pre študentov s Preukazom ISIC/EURO26 sme pripravili zaujímavú súťaž.

Čítaj viac!

Darovanie krvi je darom života!

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život. Ak ste zdraví a vo veku od 18 do 60 rokov, stačí kedykoľvek navštíviť transfúznu stanicu, pretože tejto životodarnej tekutiny nikdy nie je dosť.

Čítaj viac!

Prváci na Dukle

V utorok 11. októbra 2016 sme sa my, prváci, neučili. Prečo? Išli sme s Mgr. Lajčákovou a Mgr. Abrinkovou na exkurziu na Duklu.

Čítaj viac!

Junior Achievement

Sme partnerská škola

projektu Junior Achievement Slovensko, n.o.


Čítaj viac!

Na Ústavnom súde Slovenskej republiky

29. septembra zorganizoval Ústavný súd Slovenskej republiky po prvýkrát vo svojej histórii Deň otvorených dverí. Cieľom DOD bolo predovšetkým priblížiť ústavný súd a jeho činnosť širokej verejnosti a zároveň vytvoriť tradíciu každoročného organizovania podujatia, počas ktorého sa sprístupnia priestory Ústavného súdu Slovenskej republiky a vytvorí sa príležitosť na oboznámenie sa s jeho rozhodovacou činnosťou spôsobom atraktívnym pre laickú verejnosť a žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Čítaj viac!

Kurz a cvičenia na ochranu života a zdravia

 

V termíne od 13.9 – 16.9.2016 sa na našej škole uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre tretí ročník.

Čítaj viac!

Prieskum využívania služieb mobilných operátorov medzi mladými ľuďmi a učiteľmi pre potreby preukazov ISIC, ITIC a EURO<26

Keďže mobilné služby sú pre žiakov veľmi dôležité, chceme pre našich držiteľov vybaviť čo najlepšie podmienky.

Čítaj viac!

Otvorenie školského roka 2016/2017

sk. r. 2016/2017

Oznamujeme žiakom našej školy, že otvorenie školského roka 2016/2017 začína 5.9.2016 o 9:00.

Čítaj viac!