Vedenie školy

Konzultačné hodiny riaditeľstva Obchodnej akadémie v Trebišove

Čítaj viac!

Triedny učiteľ

Konzultačné hodiny triednych učiteľov pre rodičov

Čítaj viac!

Výchovný poradca

Konzultačné hodiny výchovného poradcu

Čítaj viac!