Vedenie školy

Konzultačné hodiny riaditeľstva Obchodnej akadémie v Trebišove

Čítaj viac!

Triedny učiteľ

Konzultačné hodiny triednych učiteľov pre rodičov

Čítaj viac!

Výchovný poradca a školský psychológ

Konzultačné hodiny kariérneho poradcu a školského psychológa:

Čítaj viac!