Vedenie školy

Konzultačné hodiny riaditeľstva Obchodnej akadémie v Trebišove

Triedny učiteľ

Konzultačné hodiny triednych učiteľov pre rodičov

Výchovný poradca a školský psychológ

Konzultačné hodiny kariérneho poradcu a školského psychológa: