PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov (PK VVP) je metodickým orgánom, ktorý tvorí skupina pedagogických pracovníkov našej školy, vyučujúcich predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, biológia a ekológia, matematika, informatika, telesná a športová výchova.

PK odborných ekonomických predmetov

Predmetová komisia ekonomických predmetov (PK EP) je metodickým orgánom, ktorý tvorí skupina pedagogických pracovníkov našej školy, vyučujúcich ekonomické predmety.

OK
Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.