Krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018

Názov krúžkuVyučujúci
Písanie na PCMgr. Monika Lajčáková
Nemčina inakMgr. Lenka Lehončáková
Krúžok EKC pre 4. ročníkIng. Eva Zavadilová
Spracovanie informácii na PCIng. Svetlana Dulová
Športové hry - dievčatáPaedDr. Emília Torbová
Športové hry - chlapciMgr. Ladislav Danko
Mladý účtovník pre 4. ročníkIng. Mária Smandrová
Účtovnícky pre 3. a 4. ročníkIng. Kvetoslava Marcinová
Literárny krúžokPhDr. Ľubomíra Zuščinová
Turistický krúžokIng. Beáta Andrášová