Výmenný pobyt JA Firiem

Začiatkom marca žiaci 3. D triedy z Obchodnej akadémie v Poprade zorganizovali pre našich žiakov JA Firmy z Obchodnej akadémie Trebišov výmenný pobyt.

Naša firma na Veľtrhu podnikateľských talentov

Dňa 21. 3. 2018 sa konal v Bratislave JA Veľtrh podnikateľských talentov, na ktorom  sme zastupovali svoju študentskú JA Firmu ALL FOR YOU.

KSK ocenil stredoškolských učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si každý rok pripomíname 28. marca, ocenil Košický samosprávny kraj dvadsaťdva pedagógov, vychovávateľov a majstrov odborného výcviku a troch riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na výchove a vzdelávaní študentov.

Testovanie PISA

PISA

Dňa 17.apríla 2018 sa na našej škole uskutoční medzinárodné meranie PISA

( Programme for International Student Assessment )

Na hodinu vysokoškolákmi

CHI

Workshop o dátovej analytike . Zaujíma ťa, ako funguje rozmiestnenie tovaru v obchode? Chceš vedieť, prečo ti sociálna sieť zobrazuje práve také reklamy? Počul/a si, že na svete sa vyprodukuje každý deň okolo 2,5 milióna TB dát, ktoré je možné analyzovať?

Okresné kolo vo volejbale dievčat

Dňa  8. 3. 2018 sa v telocvični DSA  Trebišov uskutočnilo  Okresné kolo vo volejbale dievčat. Turnaja sa zúčastnilo šesť  škôl a hralo sa v dvoch skupinách.

Vyhodnotenie súťaže olympiáda Mladý účtovník

Dňa 22. 02. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník, ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov 4. ročníka. Z maximálneho počtu bodov 120 získali žiaci nasledovný počet bodov a umiestnenie na školskom kole:

Lyžiarsky Poráč 2018

Dňa 19. februára sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarského kurzu v stredisku Poráč park. O žiakov sa starali učitelia p. profesor Danko a p. profesorky Torbová a Berešová.

Krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

Dňa 15. februára 2018 sa na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach konalo krajské kolo 52. ročníka  Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

Are you scared of English? My už nie!

Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike vznikla na základe Dohody medzi  vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických za účelom podpory vzdelávacích, výskumných a kultúrnych výmen prostredníctvom Fulbrightovho programu.

Prvé miesto na Inovation Campe

Valentínky deň  2018  priniesol našej škole pekný úspech v podobe prvého miesta v súťaži Inovation Camp v Košiciach.

Školský ples 2018

Ples našej školy je už tradične jednou z najradostnejších udalostí v živote študentov. Aj žiaci 3.B triedy sa na túto udalosť dlho a svedomito pripravovali.

Striebro z Olympiády v anglickom jazyku

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku už pozná svojich víťazov.

Prijímacie skúšky 2018 / 2019

PS

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v 1. kole 14. mája 2018 a 17. mája 2018.

Pozvánka na triedny aktív združenia rodičov

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Trebišove, Vás pozýva v pondelok dňa 15.1.2018 na triedny aktív združenia rodičov.

Exkurzia v Deutschmanne

Po dohode medzi firmou a vedením našej školy sa dňa 19. 12. 2017 žiaci 4. ročníka  pod vedením Ing. Andrášovej a Ing. Smandrovej zúčastnili exkurzie, ktorej programom bola  prehliadka priestorov firmy spojená so súťažou pre našich žiakov. Firma Deutschmann s.r.o.  zabezpečuje medzinárodnú expresnú prepravu a logistické služby. Súťaž bola zameraná na jazykové znalosti, komunikačné schopnosti a matematickú šikovnosť.

Exkurzia v trebišovských podnikoch

EX

Dňa 12. 12. 2017 sa žiaci 2. ročníka Obchodnej akadémie  zúčastnili odbornej exkurzie, v rámci Podnikovej ekonomiky, na ktorej sa učili  aj o výrobnom procese  a obchodných podnikoch.  Sprevádzali ich pani profesorky Ing. Beáta Andrášová a Ing. Eva Zavadilová.

Vianočná ikebana

ikebana

Na Luciu 13. decembra sme si pripomenuli vianočné zvyky a tradície aj na našej škole aranžovaním vianočných ikeban z prevažne tradičných materiálov.

Valné zhromaždenie  JA firmy ALL FOR YOU

VZ

Koncom novembra sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie novej JA firmy All for you v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia. Založilo ju 12 šikovných dievčat z 3.A, ktoré sa rozhodli  po dlhej úvahe o podnikateľskom zámere zostaviť svoj podnikateľský plán, ktorý prezentovali akcionárom jednotlivé viceprezidentky za svoje oddelenie.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

OJSL

je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať ich záujem o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o literatúru.

Olympiáda z nemeckého jazyka

DE

Koncom novembra si svoje sily zmerali v školskom kole olympiády naši najlepší nemčinári.

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

flags

Táto súťaž sa konala dňa 22.11.2017 a zúčastnilo sa jej 13 žiakov našej školy. Účastníci súťažili v kategóriách 2A a 2B.

Päťdesiatročné jubileum OA

Vážené dámy, vážení páni,

Rabatinova začiatok školského roka si všetci akosi podvedome spájame s odletom lastovičiek. Ak by sme mali touto veličinou vyjadriť vek našej školy,  nad jej strechami sa lastovičky o ceste do južných krajín dohovárali už 50 ráz.

Úctyhodné číslo. Za ním sa skrýva 50 krát desať školským mesiacov, viac ako 4 tisícky študentských osudov, neúnavná práca niekoľkých stovák učiteľov.

Ocenenie pre najlepších študentov z celého kraja

KSK

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v stredu 22. novembra stretli vybraní študenti zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Symbolické ocenenie prevzalo spolu 22 jednotlivcov a štyri kolektívy zo stredných škôl v Košiciach, Michalovciach, Trebišove, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Sečovciach, Dobšinej, Moldave nad Bodvou a Kráľovskom Chlmci.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

skola

24. novembra 2017 o 9:00 hod.

Z bohatej ponuky aktivít pre Vás vyberáme:

PRE ŽIAKOV v čase od 09.00 do 12.00 ponúkame

  • ukážky z vyučovacích hodín rôznych predmetov
  • prezentácie aktivít, ktoré podporujú zvedavosť, nekonvenčný pohľad
  • možnosť overiť si svoje vedomosti, zručnosti, pohotovosť, tvorivosť
  • aktivity s využitím výpočtovej techniky
  • ukážky zo zaujímavých žiackych projektov
  • možnosť využiť posilňovňu a zapojiť sa do športových aktivít v telocvični 
  • prehliadku priestorov školy
  • informačné materiály o škole a štúdiu

Regionálneho finále v bedmintone dievčat

Dňa 10.11.2017 sa v telocvični SOŠ obchodu a služieb Michalovce  uskutočnilo

Regionálneho finále dlhodobých  športových súťaží v bedmintone dievčat

Okresné kolo vo florbale – žiaci  a žiačky SŠ

Centrum voľného času v Trebišove
V y h o d n o t e n i e
okresného kola vo florbale – žiaci a žiačky SŠ

Športový deň na Obchodnej akadémii

Každoročne Obchodná akadémia v Trebišove organizuje pre svojich študentov športový deň , pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 17.novembra.

Študentská kvapka

skk

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život. Ak ste zdraví a vo veku od 18 do 60 rokov, stačí kedykoľvek navštíviť transfúznu stanicu, pretože tejto životadarnej tekutiny nikdy nie je dosť.

Exkurzia - Okresný súd v Trebišove

Dňa 09. 11. 2017 sa žiaci 3. A a 3. B triedy zúčastnili exkurzie na Okresnom súde v Trebišove  v rámci predmetu právna náuka.

— 1 —