Pozvánka na triedny aktív združenia rodičov

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Trebišove, Vás pozýva v pondelok dňa 15.1.2018 na triedny aktív združenia rodičov.

Exkurzia v Deutschmanne

Po dohode medzi firmou a vedením našej školy sa dňa 19. 12. 2017 žiaci 4. ročníka  pod vedením Ing. Andrášovej a Ing. Smandrovej zúčastnili exkurzie, ktorej programom bola  prehliadka priestorov firmy spojená so súťažou pre našich žiakov. Firma Deutschmann s.r.o.  zabezpečuje medzinárodnú expresnú prepravu a logistické služby. Súťaž bola zameraná na jazykové znalosti, komunikačné schopnosti a matematickú šikovnosť.

Exkurzia v trebišovských podnikoch

EX

Dňa 12. 12. 2017 sa žiaci 2. ročníka Obchodnej akadémie  zúčastnili odbornej exkurzie, v rámci Podnikovej ekonomiky, na ktorej sa učili  aj o výrobnom procese  a obchodných podnikoch.  Sprevádzali ich pani profesorky Ing. Beáta Andrášová a Ing. Eva Zavadilová.

Vianočná ikebana

ikebana

Na Luciu 13. decembra sme si pripomenuli vianočné zvyky a tradície aj na našej škole aranžovaním vianočných ikeban z prevažne tradičných materiálov.

Valné zhromaždenie  JA firmy ALL FOR YOU

VZ

Koncom novembra sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie novej JA firmy All for you v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia. Založilo ju 12 šikovných dievčat z 3.A, ktoré sa rozhodli  po dlhej úvahe o podnikateľskom zámere zostaviť svoj podnikateľský plán, ktorý prezentovali akcionárom jednotlivé viceprezidentky za svoje oddelenie.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

OJSL

je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať ich záujem o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o literatúru.

Olympiáda z nemeckého jazyka

DE

Koncom novembra si svoje sily zmerali v školskom kole olympiády naši najlepší nemčinári.

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

flags

Táto súťaž sa konala dňa 22.11.2017 a zúčastnilo sa jej 13 žiakov našej školy. Účastníci súťažili v kategóriách 2A a 2B.

Päťdesiatročné jubileum OA

Vážené dámy, vážení páni,

Rabatinova začiatok školského roka si všetci akosi podvedome spájame s odletom lastovičiek. Ak by sme mali touto veličinou vyjadriť vek našej školy,  nad jej strechami sa lastovičky o ceste do južných krajín dohovárali už 50 ráz.

Úctyhodné číslo. Za ním sa skrýva 50 krát desať školským mesiacov, viac ako 4 tisícky študentských osudov, neúnavná práca niekoľkých stovák učiteľov.

Ocenenie pre najlepších študentov z celého kraja

KSK

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v stredu 22. novembra stretli vybraní študenti zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Symbolické ocenenie prevzalo spolu 22 jednotlivcov a štyri kolektívy zo stredných škôl v Košiciach, Michalovciach, Trebišove, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Sečovciach, Dobšinej, Moldave nad Bodvou a Kráľovskom Chlmci.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

skola

24. novembra 2017 o 9:00 hod.

Z bohatej ponuky aktivít pre Vás vyberáme:

PRE ŽIAKOV v čase od 09.00 do 12.00 ponúkame

 • ukážky z vyučovacích hodín rôznych predmetov
 • prezentácie aktivít, ktoré podporujú zvedavosť, nekonvenčný pohľad
 • možnosť overiť si svoje vedomosti, zručnosti, pohotovosť, tvorivosť
 • aktivity s využitím výpočtovej techniky
 • ukážky zo zaujímavých žiackych projektov
 • možnosť využiť posilňovňu a zapojiť sa do športových aktivít v telocvični 
 • prehliadku priestorov školy
 • informačné materiály o škole a štúdiu

Regionálneho finále v bedmintone dievčat

Dňa 10.11.2017 sa v telocvični SOŠ obchodu a služieb Michalovce  uskutočnilo

Regionálneho finále dlhodobých  športových súťaží v bedmintone dievčat

Okresné kolo vo florbale – žiaci  a žiačky SŠ

Centrum voľného času v Trebišove
V y h o d n o t e n i e
okresného kola vo florbale – žiaci a žiačky SŠ

Športový deň na Obchodnej akadémii

Každoročne Obchodná akadémia v Trebišove organizuje pre svojich študentov športový deň , pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 17.novembra.

Študentská kvapka

skk

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život. Ak ste zdraví a vo veku od 18 do 60 rokov, stačí kedykoľvek navštíviť transfúznu stanicu, pretože tejto životadarnej tekutiny nikdy nie je dosť.

Exkurzia - Okresný súd v Trebišove

Dňa 09. 11. 2017 sa žiaci 3. A a 3. B triedy zúčastnili exkurzie na Okresnom súde v Trebišove  v rámci predmetu právna náuka.

Basketbal chlapci 2017

Okresné kolo sa uskutočnilo dňa 7.11.2017 v telocvični OA Trebišov.

Nový webmail

roundcube

Dňa 1.10.2017 bol nasadený nový mailový server a s ním aj aktualizovaný poštový klient "roundcube" na adrese
https://webmail.sostv.sk/

Krajské kolo v bedmintone žiačok SŠ

bedminton

Dňa 24. 10. 2017 sa v priestoroch telocvične SOŠ  Železničná  v Košiciach uskutočnilo Krajské kolo súťaže dievčat  SŠ  v bedmintone.

Prváci dobyli Duklu

Dukla Mapa

12. októbra 2017 sme my, prváci, „dobyli“ Duklu. Boli sme totiž s našimi vyučujúcimi s Mgr. M. Lajčákovou a Mgr. T. Abrinkovou na exkurzii na Dukle.

FUTSAL CUP 2017

V utorok 16.10.2017  sa uskutočnil záverečný turnaj chlapcov vo futsale.

 • 1. semifinále 4.A – 2.B (3:1)
 • 2. semifinále 4.B – 3.B (4:2)
 • Zápas o 3. miesto 2.B – 3.B (3:1)
 • Finále 4.A – 4.B (1:7)

Burza informácií

Štvrtok 12. októbra 2017 sa pre žiakov 9. ročníka základných škôl uskutočnila Burza informácií, ktorej hlavným cieľom bola prezentácia študijných odborov 10 stredných škôl Košického kraja v MsKS Trebišov.  Burzu informácií otvorili zástupcovia jej organizátorov Ing. Peter Rico, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov a PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta  Trebišov.

Platnosť licencie ISIC

30.9. skončila platnosť licencie ISIC na starších preukazoch.Okresné kolo v bedmintone SŠ

Dňa  10. 10. 2017 sa v priestoroch ZŠ Sever uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok SŠ.

Okresné kolo v cezpoľnom behu

V piatok 29.9.2017 organizovalo Centrum voľného času v Trebišove okresné kolo v cezpoľnom behu, ktoré sa každoročne konalo v  mestskom parku. Už tradične sa ho zúčastnili aj žiaci Obchodnej akadémie, ktorí  sa za bohatej účasti ostatných stredných škôl nestratili.

Obchodná akadémia oslavuje polstoročnicu

Sú dni v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví, spomína a rekapituluje cestu, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch života. Pre našu školu je takýmto medzníkom rok 2017, kedy naša škola oslavuje svoje 50. narodeniny.

Celoškolské rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra 2017 o 16. hod. vo vestibule školy.

Štipendiá v školskom roku 2017/2018

V prílohe oznam o štipendiách na nový školský rok.

Začiatok školského roka 2017/2018

SKOLA

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 (pondelok) o 9 :00 hod. vo vestibule školy.