Deň Európy

vlajky

Dňa 13.5. 2016 o 8:00 h sa na Obchodnej akadémií v priestoroch telocvične uskutočnil prvý ročník „DŇA EURÓPY“, pri príležitosti 12.výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Podujatie otvoril pán Ing. Petr z Informačného centra  EUROPE DIRECT v Trebišove. Poslaním prednášky bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii, možnosť poskytnúť informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, programoch Európskej únie.  Na záver svojej prednášky ako symbol Európskej únie rozdal žlté ruže všetkým prítomným vyučujúcim.

V ďalšej časti podujatia nasledovali prezentácie žiakov prvého a tretieho ročníka. Hneď na úvod mali prednášku zástupcovia ŽŠR na tému Ľudské práva a ich vývoj.  Druhá prednáška  prezentovala Slovensko, jeho jednotlivé kraje, ich zaujímavosti a dominanty, ktoré si pripravili žiaci tretieho ročníka z odboru Manažmentu regionálneho cestovného ruchu.  Žiaci prvého ročníka si pripravili prednášky o jednotlivých členských krajinách  EÚ.  Previedli svojich spolužiakov naprieč mnohými  krajinami prostredníctvom ich typických čŕt cez Nemecko, Veľká Britániu, Španielsko, Taliansko, Grécko, Francúzsko, Holandsko a mnohé iné.  Samozrejmosťou boli tri súťažné otázky na konci každej prednášky.

Na záver Dňa Európy bolo slávnostné vyhodnotenie súťaže o najšikovnejšiu triedu. Víťazom sa stala 3.C, na druhom mieste skončila 3.B a na bronzovom stupni sa umiestnila 2.B. Prvé tri triedy dostali diplom a vecné ceny.

Poďakovanie patrí organizátorom Ing. B. Andrášovej a Mgr. L. Dankovi ,ako aj jednotlivým prezentujúcim, pánovi Ing. Petrovi a žiakom  3.AM,  1.A a  1.BO.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.