Prehľad požiadaviek na prijímacie skúšky

Zoznam požiadaviek podľa predmetov.

 • Ekonómia
  matematika, cudzie jazyky, základy ekonómie a ekonomiky
 • Elektrotechnika, informatika a výpočtová technika
  matematika, informatika, fyzika
 • Manažment
  cudzie jazyky, matematika, náuka o spoločnosti, geografia
 • Strojníctvo
  fyzika, matematika
 • Poľnohospodárstvo a lesníctvo
  biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk, aj talentové skúšky pri niektorých odboroch
 • Prírodovedné odbory
  podľa zvoleného študijného odboru
 • Architektúra a stavebníctvo
  matematika, fyzika, všeobecný prehľad – dejiny umenia
  talentová skúška pri architektúre
 • Filozofia a humanitné vedy
  cudzí jazyk, predmety podľa zvoleného odboru
 • Právo
  dejepis, náuka o spoločnosti, politický zemepis, všeobecný prehľad
 • Medicína, farmácia, veterina
  biológia, chémia, fyzika
 • Žurnalistika, masmediálna komunikácia
  slovenský jazyk, svetové jazyky, psychotest, mediálno-komunikačný prehľad, vlastná tvorba
 • Politológia, medzinárodné vzťahy
  politológia, ekonómia, sociológia ,všeobecný prehľad
 • Pedagogika a učiteľstvo
  podľa zvoleného študijného odboru, psychologický test, talentové skúšky – 1. stupeň ZŠ, Hv, Tv, Vv
 • Psychológia, sociológia
  biológia, náuka o spoločnosti, psychológia, všeobecný prehľad
 • Sociálna práca
  slovenský jazyk, náuka o spoločnosti, biológia

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.