PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Predmetová komisia  všeobecnovzdelávacích predmetov (PK VVP) je metodickým orgánom, ktorý tvorí skupina pedagogických pracovníkov našej školy, vyučujúcich predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, biológia, geografia, matematika, informatika, telesná a športová výchova.

PK VVP plní tieto funkcie:

  1. riadiacu a organizačnú,
  2. kontrolnú a hodnotiacu,
  3. vzdelávaciu (odborno-metodickú).

Bližšie informácie v prílohe:

MEDIAVIEWER error - $p neexistuje alebo neexistuje adresar/subor na serveri.
$p = dokumenty/oatv/doc/22-23/pk_vseobecnovzdelavacich_predmetov/pk-vvp.pdf
is_dir: false
file_exists: false

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.