Erasmus+

erasmus+

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ – program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig).

V oblasti odborného vzdelávania sa Erasmus + zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 
Celkovo to pomôže zlepšiť zamestnateľnosť a zručnosti pre život jednotlivcov a prispeje ku konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.

Erasmus + pre nás znamená:

Príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí:

  • v podniku alebo na inom pracovisku (napr. vo verejnej alebo mimovládnej organizácii);
  • v odbornej škole s praktickým vyučovaním v podniku.

Príležitosti pre zamestnancov zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja, ktoré zahŕňajú::

  • odbornú prípravu (stáž);
  • job shadowing alebo pozorovanie;
  • výučbové pobyty.

Naša škola sa zapájala do pôvodného programu Leonadro da Vinci, v rámci ktorého sa naši študenti zúčastnili odborných stáží a načerpali vedomosti a skúsenosti v Španielsku, Maďarsku, Rakúsku či vo Veľkej Británii a po zmene podmienok sme sa samozrejme zapojili aj do projektu Erasmus +.

V školskom roku 2017/18 absolvovalo vedenie školy a  projektový manažment job shadowing v Dudley College vo Veľkej Británii, aby sa už v októbri 2018 mohli na stáž do významnej a oceňovanej inštitúcie poskytujúcej kvalitné odborné vzdelanie pre tisícky britských i zahraničných študentov ročne vybrať aj 12 žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Trebišove. Môžu sa tešiť na dva týždne plné získavania vedomostí, skúseností, spoznávania krajiny, kultúry a na nespočetné množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Projekt Erasmus + pokračuje ďalej, aby príležitosť zúčastniť sa odbornej stáže mali všetci žiaci, ktorí si našu školu vyberajú ako záruku získania kvalitného odborného vzdelania.

Mgr. Lenka Lehončáková
projektová manažérka

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.