Mladý Európan

Poslaním tejto súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Veľmi zaujímavou podmienkou účasti bolo odovzdanie projektu o predsedníckej krajine v druhej polovici roka 2019 v Rade Európskej únie (Fínsko, Rumunsko). Na naše prekvapenie sme získali plný počet bodov v tejto časti súťaže.

Z našej školy sa podarilo postúpiť na regionálne kolo, ktoré sa odohrávalo dňa 24.4.2019 v Košiciach vo Východoslovenskom múzeu. Trojčlenné družstvo tvorili:

  • Sidónia Marcinová, 3.A
  • Dávid Sivák, 3.A
  • Richard Levkik, 3.B

Súťaž pozostávala z troch kôl:

  • Prvé kolo súťaže predstavoval písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou bodovou hodnotou z vybraných oblastí EU: história, geografia, politika, ekonomika.
  • Druhé kolo predstavovala jazyková tajničky. Krížovku tvorili jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ.
  • Tretieho kola súťaže sa zúčastnili družstvá umiestnené na prvých troch miestach. Otázky boli z 3 oblastí: osobnosti, dominanty a symboly členských krajín EÚ.

Odporúčame každému aspoň raz vyskúšať a zmerať si  svoje vedomosti o EÚ.

Ing. Beáta Andrášová

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.