Päťdesiatročné jubileum OA

Vážené dámy, vážení páni,

Rabatinova začiatok školského roka si všetci akosi podvedome spájame s odletom lastovičiek. Ak by sme mali touto veličinou vyjadriť vek našej školy,  nad jej strechami sa lastovičky o ceste do južných krajín dohovárali už 50 ráz.

Úctyhodné číslo. Za ním sa skrýva 50 krát desať školským mesiacov, viac ako 4 tisícky študentských osudov, neúnavná práca niekoľkých stovák učiteľov.

Päť desaťročí Obchodnej akadémie, bývalej Strednej ekonomickej školy v Trebišove, je i pre mňa príležitosťou zamyslieť sa. O to viac, že toto jubileum má pre mňa viacrozmerný význam. Som totiž jednou zo 4500 študentov a absolventov tejto školy, ktorí medzi jej múrmi vnikali do zákonitostí a tajomstiev ekonomiky, som jednou z tých, pre ktorých sa táto škola stala pracoviskom, na ktorom môžem odovzdávať svoje vedomosti ďalším generáciám a nakoniec i miestom, ktoré mi bolo zverené riadiť.

Na čo môžem byť hrdá? Na to, že naša škola má nezastupiteľné miesto v školskom systéme južného Zemplína. Že v jej laviciach sedeli kedysi dievčatá, ktoré sú dnes už babkami a po nich si tú istú školu zvolili ich dcéry a teraz tu študujú ich vnuci či vnučky.

Za roky svojej existencie naša škola vychovala tisícky vynikajúcich ekonómov zastávajúcich významné i každodenné posty v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Našich absolventov stretneme na ministerstvách i za okienkami úradov. Sú medzi nimi i tí,  ktorí vybočili  z cesty ekonóma,  aby si naplnili životný cieľ  v iných oblastiach vedy, kultúry a umenia. Sme rovnako hrdí  na manažérov medzinárodných firiem, svetoznámeho režiséra a choreografa, prodekanku univerzity, slávnu opernú speváčku, vysokoškolských i stredoškolských učiteľov, tlmočníkov,  a nespočetný rad ďalších mimoriadne úspešných absolventov, no sme hrdí na všetkých, ktorí prešli triedami našej školy a ktorých sformovala každodenná práca i láskavé srdcia našich učiteľov.  Lebo tak ako niet iskry bez ohňa, niet žiaka  bez učiteľa.

Využívam túto slávnostnú príležitosť, aby som vyslovila svoje úprimné ďakujem tým, ktorí stáli pri zrode tejto školy, i keď už mnohí dnes nie sú medzi nami, ďakujem za prácu svojim predchodcom vo vedení školy a kolegom učiteľom, ktorí  neúnavne deň po dni formovali a formujú mozaiku osobnosti svojich študentov. Ďakujem všetkým absolventom, ktorí šíria dobré meno našej školy.

Svet sa prudko mení. Mení sa až tak rýchlo, že je namáhavé ho chápať. Vďaka modernej technike už vzdialenosti a kultúrne rozdiely nehrajú žiadnu úlohu. Všade okolo je prebytok informácií a podnetov. Je veľmi dôležité vedieť si z nich vybrať, lebo všetky sa jednoducho obsiahnuť nedajú. A popritom všetkom nesmieme zabúdať, že sme ľudia so svojimi pocitmi, túžbami, potrebami a s nutnosťou komunikovať a spolupracovať s inými ľuďmi. To je len náznak toho, s čím všetkým sa musíme vysporadúvať. Zvlášť pre mladého človeka – študenta je to veľmi komplikované. Môže sa ľahko stať, že z celej tej komplexnosti  potom upadne do povrchnosti, plytkosti a že sa pokúsi realizovať zjednodušené riešenia, ktoré nefungujú.

Jedno z hlavných poslaní našej školy vidím v tom, aby táto okrem znalostí učila aj ľudskej dimenzii života.  Chceme robiť a robíme všetko preto, aby sa z našich študentov stali úspešní ľudia. Aby boli aj úspešní,  aj ľudia.   To je  na tejto práci najťažšie aj najkrajšie.

Je pravda, že Word opraví chyby,  translátor všetko preloží, že Google všetko vie a nájde, ale všetko to musí prejsť ľudskou hlavou a výstup musí mať ľudský rozmer.

Úlohou vedenia školy aj jej pedagogických pracovníkov je zabezpečiť perspektívu školy do budúcna. Je to neľahká úloha, pretože potreby trhu práce a štruktúra celej spoločnosti sa výrazne menia a hodnotovo posúvajú. Vyvinieme enormné úsilie, aby sme boli inštitúciou, ktorá zabezpečí vzdelanie a kvalifikáciu v potrebných oblastiach.

Priemyselná revolúcia je v plnom chode. Už teraz je situácia taká, že 8 z 10 druhov povolaní, na ktoré sa mladí ľudia pripravujú nebude o 10 rokov existovať.

Našim dlhodobým cieľom je zaradiť školu medzi subjekty, ktoré dokážu zabezpečiť trvalý prísun najnovších odborných poznatkov pre žiakov a odborný rast pedagogických pracovníkov. Rešpektujúc požiadavky doby, je našou úlohou modernizovať i materiálnu základňu školy.  

Úprimne ďakujem štátnym a samosprávnym orgánom, hospodárskym organizáciám, firmám a jednotlivcom, všetkým pracovníkom školy, ktorí prispeli k jej založeniu, budovaniu, rozvoju a ktorí sa zaslúžili o jej doterajšie výsledky.

Verím, že aj v budúcnosti bude naša škola vychovávať odborne zdatnú, uvedomelú a profesionálne vzdelanú generáciu, schopnú realizovať náročné úlohy, ktoré našu spoločnosť čakajú.

Čo zaželať našej škole k jej jubileu? Aby sa nad jej strechami po desiatky ďalších septembrov lastovičky s veselým štebotom dohadovali o ceste na juh, ale i návrate späť.

 

F O T O G A L É R I A

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.