Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

pisanie na stroji

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako nástupnícka organizácia po zrušenom Štátnom stenografickom ústave v Bratislave vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie.

Účelom štátnej skúšky je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov:

  • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
  • vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.

Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci a absolventi stredných škôl, prípadne ďalší absolventi z hospodárskej praxe.

Podmienkou vykonania štátne skúšky priamo na príslušnej škole je, aby počet účastníkov bol najmenej 20. Túto podmienku sa na našej škole už dlhodobo nedarí splniť, a preto sme v tomto školskom roku oslovili Obchodnú akadémiu na Watsonovej ulici v Košiciach, aby naši žiaci mohli vykonať štátnu skúšku na ich škole. Všetci prihlásení žiaci zo 4. B triedy Veronika Čokotová, Mária Germeková, Alexandra Lobová, Bianka Rugovská a Pavol Senčák úspešne splnili predpísané limity a získali vysvedčenie o vykonanej štátnej skúške k čomu im srdečne blahoželáme! Dosiahnutými výsledkami skvele reprezentovali nielen seba, ale aj našu školu.

 Ing. Eva Zavadilová
učiteľka ADK

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.