Národné porovnávacie skúšky na VŠ

Národné porovnávacie skúšky nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na desiatky fakúlt VŠ.
Skúšky prebiehajú formou písomného testu v šiestich termínoch v roku v celej ČR a na Slovensku. Uchádzač sa musí prihlásiť na skúšky sám (on-line), Scio potom väčšine fakúlt automaticky posiela najlepší dosiahnutý výsledok.

Ďalšie informácie na: https://www.scio.sk/nps/