GDPR - Ochrana osobných údajov

V prílohe vyhlásenie o ochrane osobných údajov.