Štipendiá v školskom roku 2017/2018

V prílohe oznam o štipendiách na nový školský rok.