Obchodná akadémia oslavuje polstoročnicu

Sú dni v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví, spomína a rekapituluje cestu, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch života. Pre našu školu je takýmto medzníkom rok 2017, kedy naša škola oslavuje svoje 50. narodeniny.

Pri tejto príležitosti sa 27. októbra 2017 o 10.00 hod. v MsKS v Trebišove uskutoční slávnostná akadémia, na ktorú srdečne pozývame našich absolventov, rodičov a priateľov školy.