Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018

PS

V prílohe prinášame Oznámenie a Výsledky PS.