OZNÁMENIE O VOĽNOM  PRACOVNOM  MIESTE

Obchodná akadémia v Trebišove prijme dve upratovačky na polovičný úväzok. Pracovná doba v čase od 14:00 - 18:00 h.

V Trebišove 18.05.2017